4 สิ่งที่ควรรู้เมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง

วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 07:00 น.
4 สิ่งที่ควรรู้เมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง
คอลัมน์ Investment Tracker

เรื่อง “4 สิ่งที่ควรรู้เมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง”

โดย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร

..........................................

เมื่อธนาคารกลางต่างพากันประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษกิจในประเทศ ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ออกตราสารหนี้เท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบจากแนวโน้มดอกเบี้ยขาลง ผู้ถือครองตราสารหนี้ก็จะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยขาลงไม่มากก็น้อย ดังนั้น ผู้ที่เป็นนักลงทุนควรติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดเช่นกัน

ถ้าหากคุณเป็นคนหนี่งที่ลงทุนในตราสารหนี้ 4 เรื่องสำคัญที่คุณควรทราบเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง มีดังนี้

1.อัตราดอกเบี้ย และราคาตราสารหนี้ หนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาตราสารหนี้มากที่สุดคือ อัตราดอกเบี้ย เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับตัวลดลง จะทำให้ราคาของตราสารหนี้ที่เสนอขายมาก่อนหน้าปรับตัวสูงขึ้น เพราะตราสารหนี้เหล่านั้นให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงกว่าตราสารหนี้ที่เพิ่งเสนอขายในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับลดลง เพื่อสะท้อนผลตอบแทนที่นักลงทุนควรได้รับ

 

2.เส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) คือ เส้นกราฟที่แสดงการเปรียบเทียบผลตอบแทนของตราสารหนี้ ตามระยะเวลาถือครองที่เหลือ แบ่งออกได้เป็น 3 แบบหลักๆ

 

Normal Yield Curve : เส้นกราฟลักษณะนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจ“ขยายตัว” โดยตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือนานจะให้ผลตอบแทนมากกว่าตราสารหนี้ที่อายุคงเหลือสั้นกว่า

 

Inverted Yield Curve : เส้นกราฟลักษณะนี้ มักเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจ“ถดถอย”แสดงถึงผลตอบแทนที่ต่ำลงของพันธบัตรที่มีอายุคงเหลือนาน

 

Flat Yield Curve : เส้นกราฟลักษณะนี้ มักเกิดขึ้นในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจ จากช่วงที่มีการขยายตัวไปสู่ช่วงถดถอยหรือไปในทิศทางตรงกันข้าม

3.ระยะเวลาคงเหลือ (Duration) คือ อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะได้ในอนาคตจากตราสารนั้นๆ ซึ่งช่วยบอกความอ่อนไหวของราคาตราสารหนี้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยทั่วไปแล้ว ยิ่ง Duration มีระยะเวลานานมาก ราคาของตราสารหนี้ก็จะยิ่งปรับขึ้นสูงเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง

4.การลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยนโยบายขาลงอาจไม่ได้ส่งผลบวกกับนักลงทุนตราสารหนี้อย่างที่คิด ถึงแม้ว่าตราสารหนี้ที่นักลงทุนถือครองอยู่เดิมจะมีผลตอบแทนที่ดีเนื่องจากราคาของตราสารหนี้นั้นปรับตัวสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะทำให้ผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เพิ่งเสนอขายใหม่ลดต่ำลงในระยะยาว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต