ม.44 เพื่อล้างหนี้ ฉบับที่ 2 11 ขั้นตอนในการล้างหนี้

วันที่ 04 ก.ค. 2562 เวลา 07:00 น.
ม.44 เพื่อล้างหนี้ ฉบับที่ 2  11 ขั้นตอนในการล้างหนี้
โดย...วรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.บัวหลวง

Debt is not a solution. It’s a problem.การสร้างหนี้ไม่ใช่ทางแก้ปัญหา แต่เป็นตัวปัญหา

ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2561 หนี้ภาคครัวเรือนของเราเท่ากับ 12.8 ล้านล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับ 10 ของโลกแล้ว เมื่อจัดอันดับด้วยอัตราส่วนหนี้ภาคครัวเรือนต่อ GDP ของประเทศ ซึ่งของเราสูงถึง 78.6%

นี่ไม่ใช่ข่าวดีเลย เพราะยิ่งมีหนี้ คนก็ยิ่งไม่มีกำลังซื้อ เกิดอาการกระป๋าแห้งไปตามๆ กัน จะหารายได้เพิ่มก็ท่าจะยาก ดังนั้น เราต้องลดหนี้ให้ได้

11 ขั้นตอนในการล้างหนี้

1. ไม่สร้างหนี้เพิ่ม หากจะซื้ออะไร ถ้าจ่ายสดไม่ได้ ไม่ต้องซื้อ

2. บันทึกหนี้สินทุกก้อน โดยแยกเป็นชื่อเจ้าหนี้ รายการหนี้ เงินต้น อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ย เงินที่จ่ายแต่ละงวด และหนี้คงเหลือ ให้ชัดเจน

3. จัดทำงบประมาณรายรับ รายจ่าย ทุกเดือนล่วงหน้าไป 1 ปี ใส่ให้ครบทุกอย่าง

4. ทำแผนคืนหนี้สิน โดยจัดลำดับความสำคัญไปที่หนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง เผื่อมีเงินพิเศษเพิ่ม ให้จ่ายเพิ่มก้อนนี้ก่อน หรือบางทีก็ให้ไปโปะหนี้ก้อนที่เหลือคงค้างน้อยๆ จะได้หมดไป 1 ก้อน ทำให้มีกำลังใจ ... แต่ไม่ใช่โปะหนี้แล้วไปสร้างหนี้เพิ่มใหม่

5. จัดสรรเงินพิเศษไปโปะหนี้ เช่น โบนัสได้มาก็อย่าเพิ่งแรด พยายามใช้หนี้ให้หายใจคล่องขึ้นหรือให้หมดไปก่อน

6. ขายสิ่งของที่ไม่จำเป็น ลองดูทุกหนแห่งในบ้าน เราจะพบว่า ของจำเป็นต้องใช้อาจมีเพียง 10 % ของของที่มีอยู่ หาทางขายไปให้หมดเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้ เดี๋ยวนี้ขายไม่ยาก ไม่ต้องไปเปิดท้ายขายของแล้ว ใช้ช่องทางอินเตอร์เนตให้เป็นประโยชน์ได้ …ที่สำคัญ คือ พอบ้านโล่งแล้วทุกคนในบ้านจะสบายขึ้น

7. จัดวิถีชีวิตใหม่เพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่น หาคนมาแชร์ห้องพัก แชร์การเดินทาง เผลอ ๆ อาจได้คู่ชีวิตที่ดีด้วย

8. ลดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าสมาชิกยิม ค่าเคเบิ้ล ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เนต ลดการเสริมสวยทุกชนิด อะไรทำได้เอง ย่อมดีกว่าต้องใช้เงิน ลดหรือเลิกการปาร์ตี้ เลิกบุหรี่ สุรา เสื้อผ้า เลิกกาแฟแสนแพง หรือรู้จักนำอาหารไปทานเองในที่ทำงาน ฯลฯ .... ทุกอย่างนี้ทำให้แต่ละเดือนประหยัดเงินไปได้อย่างน้อย 3,000 บาทขึ้นไป

9. เลิกสนใจคูปอง แพคเกจลดราคา หรือบัตรสมนาคุณวันเกิด... เมื่อเราไม่ได้อยากซื้อ ทำไมจะต้องไปซื้อเพียงเพราะมันลดราคา ไม่เข้าใจเลย ขอให้จำไว้ว่า ถ้าเราไม่ต้องการและจำเป็นจริงๆ ต่อให้ลดราคาขนาดไหน เราก็ไม่ต้องไปซื้อ

10. ติดต่อคลินิกแก้หนี้ที่แบงก์ชาติกับหลายธนาคารเขาตั้งขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือคนที่มีหนี้สินมากจนจ่ายไม่ไหว ที่ www.debtclinicbysam.com

11. สำรองเงินฉุกเฉิน ... เมื่อหายใจได้ ขอให้สำรองเงินฉุกเฉินเอาไว้บ้าง เพราะหากเจ็บป่วย หรือมีเหตุจำเป็นแล้วไม่มีเงินจ่าย เราจะได้มีที่พึ่งของตนเองโดยไม่ต้องสร้างหนี้เพิ่ม

จึงประกาศมาให้ทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน

มีคนทำตามนี้และทำสำเร็จได้ภายในเวลาอันสั้นไปแล้วหลายคน

Debt is a choice, we can make it differently. หนี้สินเป็นทางเลือก เราทำต่างได้