ลองเข้าไปดูการถาม-ตอบของผู้คนในสังคมออนไลน์เวลาจะยื่นกู้

วันที่ 01 ก.ค. 2562 เวลา 07:14 น.
ลองเข้าไปดูการถาม-ตอบของผู้คนในสังคมออนไลน์เวลาจะยื่นกู้
โดย...สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร

จากการที่ผมได้เข้าไปเห็นข้อความกระทู้ถามตอบในสื่อออนไลน์? ที่นับวันจะเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลกับผู้คนในเรื่องต่างๆ? เรียกได้ว่ามีตั้งแต่ประเด็นเล็กจนประเด็นระดับชาติก็ว่าได้? ในวันนี้มีเรื่องพื้นฐานแบบบ้านๆ ที่สำคัญก็คือการขอคำปรึกษาในการเตรียมตัวขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคล? ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีลักษณะเอนกประสงค์? มีตั้งแต่กู้ไปเพื่อบริโภค? ผ่อนของ? และหรือเอาไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจเล็กๆ ของตัวเอง? ประเด็นคำถามมีอยู่ดังนี้

รบกวนขอเป็นความรู้ครับ อยากทราบกรณีที่เกิดขึ้นในการขอยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคลดังนี้ครับ

1. การยื่นผ่านสาขาไปสำนักงานใหญ่เพื่อพิจารณา ต้องเป็นสาขาหรือสำนักงานใหญ่ในการตรวจสอบเครดิตบูโร

ตอบ...แล้วแต่ธนาคารนั้นๆวางแผนจัดการครับ? บางธนาคารทำหน้าที่แค่รับและส่งต่อเอกสาร? ส่วนบางธนาคาร เจ้าหน้าที่สาขา จะทำการเช็กข้อมูลเบื้องต้นก่อน ถ้าผ่าน จะส่งไปให้สำนักงานใหญ่พิจารณาครับ

ผู้เขียน? : โดยส่วนใหญ่สาขาจะเป็นหน่วยขายหรือนำเสนอบริการ? เก็บข้อมูลลูกค้าให้ครบแล้วส่งเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสินเชื่อที่มักจะรวมศูนย์ในสำนักงานใหญ่? การเรียกข้อมูลเครดิต? หรือเครดิตบูโรลูกค้ามักจะมีการควบคุมเข้มข้น? เมื่อได้ผลออกมาและนำไปรวมกับปัจจัยด้านรายได้และหรือปัจจัยอื่นตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงแล้ว? ก็จะส่งผลกลับไปยังทีมขายที่อาจเป็นสาขาก็ได้

2. ถ้าเอกสารหรือบูโรไม่ผ่านเราจะไม่ผ่านการพิจารณาจากสาขาได้เลยหรือเขาจะส่งไปวัดดวงที่สำนักงานใหญ่ (ดูจากสาขาตรวจเอกสารและข้อมูลค่อนข้างละเอียด)

ตอบ... ตามข้อ 1 ครับ ถ้าเอกสารไม่ผ่าน บูโรไม่ผ่าน ก็ไม่ส่งต่อให้ฝ่ายพิจารณาอนุมัติสินเชื่อครับ

ผู้เขียน? : ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของสิ่งที่เป็นประเด็นที่ตรวจพบครับ? หากว่าประเด็นนั้นไปตรงกับนโยบายการให้สินเชื่อหรือเป็นข้อห้าม? ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง เช่น? มีอย่างน้อยหนึ่งบัญชีมีการค้างชำระเกินกว่า? 90 วัน? เป็นต้น? ดังนั้น หากเป็นเรื่องร้ายแรง? ก็จะมีการตัดสินในเรื่องการปฏิเสธสินเชื่อ? ซึ่งมีกระบวนการรองรับที่ต่างกันคือ?

(1) ?ถ้าเป็นการปฏิเสธที่อ้างเครดิตบูโร? คนให้กู้ต้องแจ้งลูกค้าเป็นหนังสือให้ได้ทราบเหตุแห่งการปฏิเสธสินเชื่อกรณีดังกล่าว

(2) ถ้าเป็นการปฏิเสธด้วยเหตุปัจจัยอื่น? หากลูกค้าร้องขอ? ก็ต้องออกหนังสือแบบ (1) เพื่อชี้แจงให้ลูกค้าได้ทราบต่อไป

3. ถ้าสาขาการันตีว่าน่าจะผ่านแต่ไม่ทราบวงเงินอนุมัตินี่คือมีโอกาสมากกว่า 70% หรือไม่ครับ

ตอบ...น่าจะ ก็แค่น่าจะ ผ่านไม่ผ่านอยู่ที่หลักเกณฑ์การพิจารณาของฝ่ายสินเชื่อครับ

ผู้เขียน? : เรื่องการอนุมัติสินเชื่อ? คนที่ทำหน้าที่นำเสนอบริการอาจมีความคาดเดาได้ครับ? แต่การันตี? หรือยืนยันไม่ได้ครับว่าจะได้หรือไม่ได้? จุดสำคัญคือความสามารถในการชำระหนี้เป็นอย่างไร? ความตั้งใจในการชำระหนี้เป็นอย่างไร? คือสิ่งสำคัญสุด

4. ระยะเวลาการตรวจสอบจากสาขาใช้เวลากี่วันครับ และการนับเวลายื่นเอกสารเรารวมจากสาขาหรือนับรวมเฉพาะส่งเอกสารไปสำนักงานใหญ่ตอบ...ปกติไม่ควรเกิน 7 วัน ถ้าเอกสารครบถ้วน ก็ควรส่งต่อให้สำนักงานใหญ่ครับ

ผู้เขียน? : เห็นด้วยครับว่าปกติก็น่าจะไม่เกิน? 7วัน? แต่ก็อาจเร็วมากได้หากผู้ขอกู้มีคุณสมบัติ? รายได้อยู่ในเกณฑ์? ภาระหนี้เดิมไม่มาก? ถ้าเอาภาระหนี้เดิมบวกภาระหนี้ใหม่ที่ยื่นขอแล้วยังผ่านเกณฑ์? อัตราส่วนการชำระหนี้ทุกยอดทุกบัญชีในแต่ละเดือนเทียบกับรายได้ที่ได้รับจริงในเดือนนั้นหรือ? Debt Service? Ratio เช่น? รายได้ต่อเดือน? 30,000 บาท? คำนวณว่ามีการชำระหนี้ทุกบัญชีทั้งเก่าและที่จะเกิดใหม่เท่ากับ? 10,000 บาท? ส่วนที่เหลือ? 20,000? บาท เอาไว้กินใช้ในเดือนนั้นๆ? DSR เท่ากับ? 34% หากเกณฑ์ระบุว่า? DSR? ต้องไม่เกิน? 40% แล้วหล่ะก็? ผู้ยื่นขอกู้ก็น่าจะผ่านครับ

ต้องขอขอบคุณเจ้าของกระทู้? และท่านผู้ตอบคำถามที่มีจิตสาธารณะในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่คนที่กำลังต้องการในเวลานั้นอีกครั้งครับ

บทความแนะนำ