เมื่อ Passive Income กำลังจะไม่เหมือนเดิม

วันที่ 06 ธ.ค. 2561 เวลา 11:00 น.
เมื่อ Passive Income กำลังจะไม่เหมือนเดิม
เรื่อง เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP®BF Knowledge Center กองทุนบัวหลวง

ในปีหน้าและอาจจะหมายถึงหลายปีนับจากนี้ การลงทุนจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆ อีกต่อไป โดยเฉพาะการหวังผลกำไรในรูปแบบ Passive Income ที่เกิดจากการนำเงินเก็บเงินออม หรือทรัพย์สินที่มีไปลงทุนสร้างผลกำไรงอกเงย สร้างรายได้เพิ่มเติม นอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลักที่สร้าง Active Income ให้กับเรา

Passive Income ที่ว่าจะหาได้ยากขึ้นนั้น ผมมองไปที่รายได้จากลงทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงในหุ้น การลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ อย่างคอนโดมิเนียมให้เช่าหรือซื้อขาย การลงทุนในทองคำ หรือการเก็งกำไรในทรัพยสินทางเลือกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

สาเหตุที่ผมคิดเช่นนั้น เพราะ

• ธรรมชาติของ Passive Income ที่คนนิยมมักเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในช่วงขาขึ้น มีกระแสความนิยม ทำให้ลงทุนแล้วมีกำไรมากกว่าขาดทุน ในระยะสั้นๆ อาจจะมีแกว่งๆ บ้าง แต่พื้นฐานของทรัพย์สินยังเป็นที่ต้องการและได้รับความนิยม ในที่สุดก็เลยยังคงมีกำไรอยู่ จนกว่าจะหมดรอบความนิยมนั้น แต่ปัจจุบันทรัพย์สินหลายๆ อย่างดูเหมือนจะหมดรอบของมัน ทั้งหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และคอนโดมิเนียมที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ

• จากข้อแรก ทำให้ผู้ต้องการ Passive Income ไม่ต้องลงลึก ศึกษาในทรัพย์สินนั้นมากนัก ไม่ต้องคอยคิดตามตลอดเวลา แต่มักใช้เวลารอคอย เหมาะกับคนที่ใจเย็น มีทุนรอน คุณสมบัตินี้ทำให้คนส่วนใหญ่เลือกแหล่ง Passive Income ได้โดยไม่ต้องรู้ลึกรู้จริง ความรอบคอบและรอบด้านในทรัพย์สินเหล่านั้นจึงมีน้อย ทำให้มองไม่เห็นสัญญาณเตือนต่างๆ

• ถ้าทรัพย์สินที่สร้าง Passive Income นั้น เป็นสิ่งที่เรารู้จัก ชำนาญ คุ้นเคยเป็นอย่างดี ก็จะสร้างรายได้ให้กับเราได้อย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้คนส่วนใหญ่เกิดความมั่นใจ เชื่อมั่นในทรัพย์สินและวิธีการลงทุนนั้น เกิดการทุ่มลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินนั้นอยู่เรื่อยๆ ไม่มีการกระจายการลงทุนที่ดีพอ

จากเหตุผลข้างต้น ทำให้ผู้ลงทุนส่วนใหญ่จะมีแหล่งรายได้ประเภท Passive Income จากทรัพย์สินเพียง 1 หรือ 2 ประเภท บางคนอาจจะแย้งว่าเขามีรายได้จากการลงทุนมากมาย แต่ถ้าดูสัดส่วนแล้ว เชื่อว่ารายได้หลักๆ ก็ยังมาจากทรัพย์สินเพียง 1 หรือ 2 ประเภทเท่านั้น

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในทุกๆ เรื่อง การใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ วิธีการทำงาน การสร้างรายได้ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานของหุ้นหรือกิจการที่ลงทุน การเลือกหุ้นต้องอยู่บนพื้นฐานของโอกาสในอนาคตที่คาดเดาไม่ได้ง่ายๆ ดังเช่นอดีต

ระบบข้อมูล หรือ Big Data ถูกประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนำมาใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ในโลกของการลงทุนเกิดภาพการแข่งขันระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์มากขึ้น และยิ่งระบบดีขึ้น ข้อมูลมากขึ้น คนก็มีโอกาสพ่ายแพ้มากขึ้น โดยเฉพาะคนที่ชอบอะไรง่ายๆ ชัดๆ ไม่มองภาพกว้าง และไม่คุ้นชินกับการมองไปข้างหน้าด้วยจินตนาการ แต่ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ

นอกจากนี้ ปัจจุบันราคาของทรัพย์สินจำนวนมากขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เข้าใกล้จุดสูงสุด หรืออาจจะผ่านพ้นไปแล้ว โดยที่นักลงทุนไม่รู้ตัว ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ Passive Income ในปีหน้าหรือปีถัดไปไม่เหมือนเดิม

สิ่งที่จำเป็นต้องเร่งทำอย่างเร่งด่วนสำหรับนักลงทุนผู้แสวงหา Passive Income ก็คือ การลดอัตตาและความเชื่อมั่นต่อทรัพย์สินบางอย่างที่เคยสร้างผลตอบแทนที่ดีในอดีต ประเมินและหาระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเอง และสุดท้าย คือ ควรรู้จักกระจายการลงทุน จัดทำพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง อีกทั้งเริ่มประเมินผลการลงทุน รายได้ กำไรจากพอร์ตนั้น ไม่ใช้การตัดสินความสำเร็จและล้มเหลวจากการลงทุนของหุ้นเป็นรายตัว หรือรายกองทุนอีกต่อไป

บทความแนะนำ