ซื้อกองทุนไหนดี

  • วันที่ 01 พ.ย. 2561 เวลา 12:30 น.

ซื้อกองทุนไหนดี

ศรศักดิ์ สร้อยแสงจันทร์ BF Knowledge Center กองทุนบัวหลวง

คำถามที่พบอยู่เป็นประจำจากนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมคือ “ซื้อกองทุนไหนดี” โดยนักลงทุนส่วนใหญ่คาดหวังคำตอบที่สั้นๆ ชัดเจน และตรงไปตรงมาจากผู้แนะนำการลงทุน เช่น กองทุน ABC ซิครับดี พร้อมอธิบายความดีงามของกองทุน 2-3 ประโยค และแสดงผลการดำเนินงานที่ดีในช่วง 6 เดือน ถึง 1 ปีที่ผ่านมา หรือมีผลตอบแทนสูงในระดับต้นๆ จากการจัดอันดับของกูรูต่างๆ จะทำให้นักลงทุนตัดสินใจง่ายขึ้นในการเข้าลงทุนในกองทุนที่ได้รับการแนะนำ

คงไม่ต่างกันกับนักลงทุนที่มักถามเจ้าหน้าที่การตลาดของโบรกเกอร์ว่า “ซื้อหุ้นตัวไหนดี” โดยต้องการคำตอบเพียงชื่อหุ้น 2-3 ตัว พร้อมเหตุผลประกอบสั้นๆ 2-3 ประโยคและราคาเป้าหมายที่จะไปถึง

แม้จะมีนักลงทุนบางส่วนที่ไล่เรียงซักถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมจากที่ได้รับคำแนะนำ แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อย

หากเปรียบกันแล้วคงไม่ต่างจากการไปซื้อของในห้างสรรพสินค้า ที่ลูกค้ามักถามพนักงานขายเครื่องสำอางหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าว่า ยี่ห้อไหน รุ่นไหนดี โดยคาดหวังว่า พนักงานขายจะต้องมีความรอบรู้ในตัวสินค้าเป็นอย่างดีและสามารถแนะนำสินค้าที่ดีที่สุดได้ โดยพนักงานขายอาจแนะนำสินค้าที่ตัวเองคิดว่าเหมาะสม ซึ่งบางครั้งอาจเชียร์สินค้าที่ห้างต้องการโปรโมทหรือให้ทำยอดขายตามเป้า

ในความเป็นจริง กองทุนรวมมีความแตกต่างและหลากหลายมากมาย ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนและระดับความเสี่ยง แต่ละกองทุนมีข้อดีและข้อด้อยในตัวเอง ไม่มีกองทุนที่ดีพร้อมในทุกด้าน เช่น ให้ผลตอบแทนสูง แต่มีความผันผวนและความเสี่ยงต่ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงไม่มีกองทุนไหนที่ดีเลิศเหมาะสำหรับนักลงทุนทุกๆ คน

สิ่งที่ผู้แนะนำการลงทุนเพียรพยายามทำทุกครั้งคือ สอบถามถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์การลงทุน ผลตอบแทนที่คาดหวัง ระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ ระยะเวลาในการลงทุน รวมทั้งประสบการณ์การลงทุน และข้อจำกัดต่างๆ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผล ประเมินนักลงทุน และแนะนำกองทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุน ซึ่งคำตอบคงไม่ใช่กองทุน ABC ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน เพราะกองทุนที่ดีและเหมาะสมของแต่ละคนอาจมีความความแตกต่างกันไป

บางคนบอกว่า ได้ผลตอบแทนประมาณ 3% สม่ำเสมอ ก็ถือว่าดีพอแล้ว ในขณะที่บางคนต้องการผลตอบแทนสูงกว่า 10% นักลงทุนบางท่านทนรับความผันผวนไม่ได้ เฝ้าติดตามเห็นมูลค่าหน่วยลงทุนลดลงไปเพียง 1-2% ก็เกิดความกระวนกระวายอยู่ไม่เป็นสุข กลัวขาดทุน แต่บางท่านมีความทนทานสูง เห็นว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที่ลดลง 10-20% เป็นเรื่องปกติ

การทำความเข้าใจลักษณะของนักลงทุน ผู้แนะนำการลงทุนต้องใช้เวลาในการสัมภาษณ์ซักถามพูดคุยและให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไปพร้อมๆ กัน คงไม่ง่ายเหมือนกับการขายเครื่องสำอางหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พนักงานขายอาจใช้เวลาเพียง 10 นาที ก็ปิดการขายได้ จึงขอให้เข้าใจวิธีคิดและกระบวนการทำงานของผู้แนะนำการลงทุน ซึ่งต้องนำเสนอกองทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละท่าน มิใช่เพียงหวังทำยอดขายให้ตัวเองหรือบริษัทจัดการ

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ขอให้นักลงทุนพิจารณาถึงเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจน รวมทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และทำความเข้าใจลักษณะ นโยบายการลงทุนของกองทุนให้ละเอียดรอบคอบ เพื่อเลือกกองทุนที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ประสบความสำเร็จ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ