เก็บตังค์พลังบวก DCA

  • วันที่ 25 ต.ค. 2561 เวลา 16:15 น.

เก็บตังค์พลังบวก DCA

โดย...วารุณี อินวันนา

หุ้นเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำให้ออมอย่างสม่ำเสมอทุกๆ เดือน ในจำนวนเท่าๆ กัน ผ่านนิทรรศการ “เก็บตังค์พลังบวก DCA” ที่เน้นการลงทุนระยะยาวให้ได้ผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อ

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ในจำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพระเอกของตลาดทุนไทย ประกอบด้วย S มาจาก Stock (หุ้น) M มาจาก Mutual Fund (กองทุนรวม) B มาจาก Bond (พันธบัตร/ตราสารหนี้)และ D มาจาก Derivative (ตราสารอนุพันธ์)

คนจะรู้สึกกลัวการลงทุนในหุ้นมากที่สุดเพราะมีความผันผวนด้านราคาสูง ไม่มีเวลาติดตาม ทำให้มีโอกาสขาดทุนสูง ที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่จึงเลือกฝากธนาคาร ตามด้วยซื้อพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ ขณะเดียวกันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่มองว่ามีโอกาสทำกำไรสูงเช่นกัน

การลงทุนในหุ้นจะต้องลงทุนระยะยาว 5 ปี 8 ปี 10 ปีขึ้นไป โอกาสการขาดทุนน้อยมาก เพราะราคาหุ้นจะมีการปรับตัวขึ้นไปตามเศรษฐกิจของประเทศ จึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการผลตอบแทนระยะยาว

การลงทุนแบบ DCA (Dollar-Cost Averaging) เป็นการซื้อหุ้นทุกเดือน เดือนละเท่าๆ กัน จะตอบโจทย์ หนึ่ง กระตุ้นให้เกิดการออมเป็นประจำ สอง ไม่ต้องห่วงว่าจะซื้อแพงเพราะเป็นการซื้อในวันเดียวกันของทุกๆ เดือนจะได้ราคาถัวเฉลี่ยทั้งปี

คนที่จะลงทุนแบบ DCA เหมาะกับ มือใหม่หัดลงทุนในหุ้นและคนรุ่นเก่า

สำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากได้กำไรจากการขาย เมื่อใช้วิธีการซื้อแบบ DCA แล้ว การจะขายก็ต้องติดตามดูจังหวะ

คนรุ่นเก่า ที่คิดว่าจะอายุยืน เมื่อเกษียณอายุ 60-65 ปี อาจจะอยู่ต่อได้อีก 20 ปี เงินที่ออมไว้อาจไม่พอ เพราะอย่างน้อยเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นปีละ 3-4% ก็กินดอกเบี้ยหมดแล้ว ถึงจุดหนึ่งต้องลงทุนในที่ที่มีผลตอบแทนสูงคือหุ้น ที่จะต้องได้กำไรจากส่วนต่างราคา และต้องได้เงินปันผลเพื่อนำมาใช้จ่าย ก็จะซื้อแบบ DCA และถือไว้ยาวอีก 5-10 ปี ถึงจะขาย

“วันนี้ผมอายุ 63 และจะอยู่ต่อไปอีก 15 ปี ก็ถือยาวได้ ก็เลือกซื้อหุ้นรายตัวแบบ DCA จำนวน 10 บริษัท เลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รู้จักประวัติบริษัท รู้จักผู้บริหาร รู้ว่าทิศทางธุรกิจไปได้ตามภาวะเศรษฐกิจ ที่ผ่านมาก็ได้ปันผลปีละ 4-5% สูงกว่าฝากธนาคาร และส่วนใหญ่ราคาหุ้นที่ซื้อไว้ก็เพิ่มสูงขึ้น มีกำไรจากส่วนต่างราคา แต่ก็มีที่ขาดทุนเพราะเลือกหุ้นผิด นี้คือเสน่ห์ของ DCA ซึ่งเหมาะกับคนที่ไม่ใช่เซียนหุ้น ไม่ได้เก็งกำไร ไม่มีเวลาติดตาม ซึ่งทุกวันนี้การลงทุนแบบ DCA ก็สะดวก เพราะเกือบทุกบริษัทหลักทรัพย์มีการเปิดให้บริการ” ประธานกรรมการ ตลท. แนะนำจากประสบการณ์ตรง

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การออมและการลงทุนจะต้องมีความรู้พื้นฐานและต้องกระจายการลงทุนไปในผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลายในรูปแบบอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ และการออมหุ้นในรูปของ DCA เป็นทางเลือกเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มีโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่ก็มีโอกาสขาดทุนด้วยเช่นกัน

สำหรับเหตุผลที่ทาง ตลท.สนับสนุนให้ออมหุ้นแบบ DCA เพราะมีความเป็นห่วงประชาชนไทยที่มีการใช้จ่ายก่อนออม ทำให้เกิดหนี้ครัวเรือนเพิ่ม ซึ่งทาง ตลท.จะเน้นไปที่รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายผล คือหาเงินมาแล้วต้องเก็บก่อน

การส่งเสริมให้เกิดการออมผ่านคำว่า “เก็บตังค์พลังบวก DCA” เพราะมี 3 พลังบวกเกิดขึ้น คือ หนึ่ง พลังเงินต้นเพิ่มขึ้นจากการออมแบบ DCA สอง พลังจากอัตราผลตอบแทน ถ้าฝากเงินเพียงอย่างเดียว เสี่ยงต่ำกว่าก็จริงแต่ก็ได้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า แต่ทาง ตลท. ไม่ได้แนะนำให้นำเงินทั้งหมดมาออมหรือลงทุนในหุ้นแบบ DCA ทั้งหมด จะต้องกระจายออมในหลายๆ อย่าง สาม พลังจากระยะเวลา ยิ่งออมอายุยังน้อยจะมีพลังมาก

“การลงทุนแบบ DCA ระยะยาว จะมีผลตอบแทนทั้งเงินปันผลและส่วนต่างกำไร ถ้าเลือกหุ้นเป็น จะลดความเสี่ยงได้ เช่น เลือกหุ้นในกลุ่ม SET50” กฤษฎา กล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ