งานแบบคนรุ่นใหม่

  • วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 22:15 น.

งานแบบคนรุ่นใหม่

โดย...ภาววิทย์ กลิ่นประทุม ที่ปรึกษาการลงทุน บล.บัวหลวง

งานมีแบบที่ทำไปเรื่อยๆ กับงานที่เติบโตไว เลือกยังไง ผมสรุปให้ดังนี้

1.งานที่ทำในหน่วยงานใหม่ องค์กรธุรกิจปัจจุบันกำลังถูกท้าทาย ทุกองค์กรจึงต้องตั้งหน่วยงานใหม่ เพื่อทดลองทำสิ่งใหม่ๆ ให้เราเลือกทำงานตรงนี้

2.งานยาก งานยากจะไม่ค่อยมีคนอยากทำ เพราะคนส่วนใหญ่จะเลือกงานที่มั่นคง ให้เราเลือกงานยากเพราะคู่แข่งน้อย โอกาสที่เราจะโดดเด่นเป็นไปได้สูง

3.งานที่เราต้องร่วมตั้งโจทย์ งานส่วนใหญ่คืองานที่ทำตามโจทย์ที่หัวหน้างานเป็นคนตั้ง ถ้าเราได้งานที่เราต้องร่วมตั้งโจทย์แปลว่างานนี้เราทำสิ่งแปลกใหม่ที่แม้แต่หัวหน้างานยังไม่เชี่ยวชาญเลย โอกาสที่เราจะพัฒนาตัวเองเป็นหัวหน้าได้เร็วมีความเป็นไปได้สูง

4.งานที่วัดผลงานไม่ใช่เวลาที่อยู่ในที่ทำงาน งานที่ต้องทำอยู่ที่ทำงานเป็นงานซ้ำซากที่สุดท้ายเครื่องจักรและหุ่นยนต์จะมาทำงานแทน ให้เลือกงานที่วัดผลงาน อย่าเอางานที่วัดเวลาเข้าออก

5.งานที่ไม่มีคู่มือการทำงาน งานที่มีคู่มือการทำงาน คือ งาน Operation ที่ทำไปเรื่อยๆ ไม่ก้าวหน้า งานที่ไม่มีคู่มือการทำงาน คือ งานก้าวหน้าที่เราเป็นส่วนนึงในการกำหนดทิศทาง

6.อย่าเอาเงินเดือนเป็นที่ตั้ง ให้เอาผลลัพธ์ของงานเป็นที่ตั้ง เพราะการทำสิ่งใหม่ สิ่งที่มีอนาคต มักเป็นงานที่ตอนเริ่มยังไม่มั่นคง ยังได้เงินไม่มาก แต่ถ้าเราทำได้ดี สุดท้ายเงินและอนาคตจะตามมาเองในที่สุด

7.งานที่เราได้เคลื่อนที่ งานที่ไม่มีอนาคตคืองานที่ทำอยู่กับที่ งานแบบนี้เป็นต้นทุนที่บริษัทต้องการลด ยุคนี้ธุรกิจต้องการลดต้นทุน และลดสิ่งที่ทำอยู่กับ Office เพราะต้นทุนมันสูง งานที่มีอนาคตจึงเป็นงานที่เราเคลื่อนที่ มีต้นทุนต่ำและทำที่ไหนก็ได้

8.เลือกงานที่เราได้เจอคนเก่ง คนส่วนใหญ่เลือกงานที่เงินเดือนเยอะ แต่สุดท้ายไม่ก้าวหน้า เพราะลืมนึกไปว่าสิ่งสำคัญกว่า คือ เราทำงานแล้วได้เรียนรู้จากคนเก่ง ความรู้ตรงนี้แหละที่จะเปิดอนาคตให้เรามากกว่า เร็วกว่า

9.งานที่ใช้ออนไลน์เยอะ งานเดิมมีคนเก่งอยู่เยอะแล้ว แต่งานออนไลน์คืองานที่เกิดมาพร้อมคนรุ่นใหม่ เราต้องเลือกงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์มากๆ เพราะนี่คือจุดแข็งของคนรุ่นใหม่

10.เลือกบริษัทที่ให้โอกาสเรียนรู้จากข้อผิดพลาด สิ่งที่องค์กรยุคเก่าให้ความสำคัญคือ ห้ามผิดพลาด ซึ่งตรงข้ามกับองค์กรยุคใหม่ที่เรียนรู้แล้วเติบโตจากข้อผิดพลาด ให้เลือกองค์กรที่คิดและเติบโตแบบคนรุ่นใหม่ คือ ผิดพลาดไม่เป็นไร ขอให้กล้าลองสิ่งใหม่ๆ ล้มแล้วเรียนรู้เติบโตไปด้วยกัน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ