3 โอกาสทองการลงทุนอสังหา

วันที่ 24 ส.ค. 2560 เวลา 21:41 น.
3 โอกาสทองการลงทุนอสังหา
โดย...CHOKCHAI

ปัจจุบันตลาดที่อยู่อาศัยยังมีโอกาสเติบโตทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงการกระจายสู่ส่วนภูมิภาคจากการขยายตัวของสังคมเมือง ซึ่งโอกาสของภาคอสังหาริมทรัพย์มี 3 โอกาสทองที่สำคัญ

1.โอกาสการพัฒนาอสังหาฯ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากการลงทุนในโครงการเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนในคอนโดมิเนียมและทาวน์โฮมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้าง

อย่างเช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง-บางแค และเตาปูน-ท่าพระ ซึ่งมีความคืบหน้าการก่อสร้างที่ชัดเจน จึงเริ่มเห็นผู้ประกอบการอสังหาฯ ต่างทยอยเดินหน้าพัฒนาโครงการ โดยคาดว่ารถไฟฟ้าช่วงหัวลำโพง-บางแคจะเปิดให้บริการประมาณเดือน ก.ย. 2562 ส่วนช่วงเตาปูน-ท่าพระ จะเปิดให้บริการประมาณเดือน มี.ค. 2563 โดยโอกาสของตลาดคอนโดมิเนียมตามแนวไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนั้นอยู่ใกล้เมือง เป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่และมีความหนาแน่นสูง มีจำนวนอุปสงค์กับอุปทานยังไม่มาก โดยเฉพาะในพื้นที่ฝั่งธนบุรีที่ยังมีอุปทานของคอนโดตามแนวรถไฟฟ้าค่อนข้างน้อยตามสถานีที่เดินทางเชื่อมเข้าสู่เมือง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงสำโรง-เคหะสมุทรปราการที่ก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2561 ซึ่งจุดแข็งของทำเลเมืองสมุทรปราการคือ ความเป็นชุมชนที่หนาแน่น มีโรงงานอุตสาหกรรม มีแหล่งร้านค้าปลีก ซึ่งการลงทุนในอสังหาฯ แนวราบ เช่น ทาวน์โฮม แนวรถไฟฟ้าถือว่ามีความน่าสนใจ สามารถใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและอาคารสำนักงาน เป็นต้น

2.โอกาสการขยายตัวในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกใน จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งมีการพัฒนาในเชิงพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีแนวโน้มขยายตัว

3.การพัฒนาตลาดที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มที่มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้อนาคตการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัยมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงการคลังเริ่มสนับสนุนโดยเฉพาะการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยบนที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์ และสถาบันการเงินของรัฐจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่ผู้พัฒนาโครงการ และผู้อยู่อาศัยในโครงการ รวมไปถึงพัฒนาโครงการบ้านพักผู้สูงวัยรเพื่อจับตลาดต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งในไทยขนาดตลาดค่อนข้างเล็กแต่มีศักยภาพเติบโตสูง