ทำความรู้จักรายละเอียดของสัญญา Gold-D ตอนที่ 1

วันที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 13:24 น.
ทำความรู้จักรายละเอียดของสัญญา Gold-D ตอนที่ 1
โดย  บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

ในการซื้อขายฟิวเจอร์สสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ลงทุนควรให้ความสนใจ คือ รายละเอียดของสัญญา (Contract Specification) ซึ่งในรายละเอียดของสัญญาจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอ้างอิง ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอ้างอิง ราคาที่เกี่ยวกับการซื้อขาย เวลาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย วิธีการคำนวณราคายุติ และวิธีรับมอบ/ส่งมอบ รายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้เป็นจะองค์ประกอบในการกำหนดราคาเวลาที่ทำสัญญาซื้อขาย

เร็ว ๆ นี้ TFEX จะเปิดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายที่อ้างอิงกับราคาทองคำ Gold-D ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลงทุนในทองคำ ในบทความนี้จึงขอนำเสนอให้ผู้ลงทุนได้รู้จักกับรายละเอียดของสัญญา Gold-D ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าอ้างอิง

สินค้าอ้างอิง : TEFX Gold-D จะเป็นสินค้าอ้างอิงกับราคาทองคำที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% เป็นความบริสุทธิ์ของทองคำที่ซื้อขายกันแบบสากลทั่วไป ซึ่งมีความแตกต่างจากทองคำที่ใช้อ้างอิงการในซื้อขาย Gold Futures ที่มีความบริสุทธิ์เพียง 96.5% ดังนั้นเวลาที่คำนวณราคาซื้อขาย TFEX Gold-D จึงสามารถนำราคา Spot Gold ในต่างประเทศเป็นราคาอ้างอิงได้ทันที

ขนาดสัญญา : เวลาที่ซื้อขาย Gold-D 1 สัญญา คือ การตกลงทำสัญญาว่าจะซื้อหรือจะขายทองคำ 99.99% ที่มีน้ำหนักสัญญา 100 กรัม ถ้าหากผู้ลงทุนคุ้นเคยกับหน่วยบาททอง น้ำหนัก 100 กรัมจะหนักประมาณ 6.5 บาททอง และถ้าผู้ลงทุนคุ้นเคยกับหน่วยทรอยออนซ์จะเท่ากับ 3.2148 ทรอยออนซ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า Gold-D นั่นมีขนาดของสัญญาเล็กกว่า Gold Futures เดิมที่มีขนาด 10 บาททอง และ50 บาททอง ด้วยขนาดสัญญาที่เล็กลงจะสามารถทำให้ผู้ลงทุนซื้อขายได้สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น

ขนาดของการส่งมอบ : ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% ขนาดมาตรฐานส่วนใหญ่ผลิตออกมาแท่งละ 1 กิโลกร้ม จึงกำหนดให้หน่วยส่งมอบ คือ 1 กิโลกรัม แต่เนื่องจาก Gold-D มีขนาดสัญญาเพียง 100 กรัม ดังนั้นเมื่อผู้ลงทุนที่ต้องการรับมอบ/ส่งมอบทองคำจริง (Physical Delivery) โดยผู้ลงทุนจะต้องรวมรวมสัญญาให้ครบหน่วยส่งมอบทุก ๆ 10 สัญญา เช่น 10, 20, 30, 40 …. สัญญา เป็นต้น

สินค้าที่ใช้ส่งมอบ : ทองคำที่จะนำมาส่งมอบผ่านการซื้อขาย Gold-D จะต้องเป็นทองคำที่มีสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยตัดแหว่ง และเป็นยี่ห้อตามมาตรฐาน The London Bullion Market Association (LBMA) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ผู้ทำธุรกิจค้าทองคำให้การยอมรับ นอกจากนั้นตรายี่ห้อจะต้องเป็นตามที่สำนักหักบัญชี (TCH) ระบุเท่านั้น ได้แก่ PAMP SA, VALCAMBI, HERAEUS, METALOR, PERTH MINT,RAND REFINERY ส่วนยี่ห้ออื่นๆ TCH อาจพิจารณาเพิ่มเติมในภายหลัง การทำกำหนดมาตรฐานและตราสินค้าที่เป็นสากล ทำให้ Gold-D มีสินค้าอ้างอิงที่สามารถซื้อขายหรือเปลี่ยนมือกันได้คล่องตัว

ราคาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย

ราคาเสนอซื้อขาย : Gold-D จะซื้อขายในหน่วยดอลลาร์สหรัฐฯต่อทรอยออนซ์ (USD/Oz.) ซึ่งเป็นหน่วยซื้อขายที่เป็นสากลและใช้กันทั่วโลก ต่างจากการซื้อขาย Gold Futures ตัวเดิมที่มีการซื้อขายในหน่วยบาทไทยต่อน้ำหนักบาททอง ซึ่งเพิ่มความสะดวกทำให้ผู้ลงทุนสามารถเปรียบเทียบราคา Gold-D กับราคาทองคำโลกแล้วซื้อขายได้ทันทีโดยไม่ต้องแปลงหน่วยให้ยุ่งยาก

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ : หรือที่ผู้ลงทุนคุ้นเคย คือ Tick Size สำหรับ Gold-D กำหนดไว้ที่ 0.10 USD/Oz. ซึ่งสอดคล้องกับ Tick Size ของการซื้อขายทองคำในตลาดโลกช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดในแต่ละวัน : หรือที่ผู้ลงทุนคุ้นเคย คือ Ceiling & Floor จะกำหนดไว้ที่ +/- 20% โดยคิดจากราคา Settlement Price ของวันก่อนหน้า ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมว่าถ้าราคาซื้อขายถึงขั้น +/- 10% โดยคิดจากราคา Settlement Price ของวันก่อนหน้าจะมีการหยุดพักซื้อขายชั่วคราวก่อน (Circuit Breaker) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีเวลาตัดสินใจให้รอบคอบก่อนเปิดซื้อขายใหม่อีกครั้ง โดยจะกำหนดให้ราคาซื้อขายไม่เกิน +/- 20 % โดยไม่มีการหยุดพักอีกเนื่องจากถึงระดับราคาสูงสุดหรือต่ำสุดที่ตั้งไว้เล้ว  สำหรับบทความในตอนหน้าผมจะมาให้รายละเอียดของสัญญา Gold-D ในส่วนของเวลาที่เกี่ยวข้องกับเวลาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย วิธีการคำนวณราคายุติ และวิธีรับมอบ/ส่งมอบ สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถหาข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายอนุพันธ์ได้จากโบรกเกอร์ที่ท่านใช้บริการ หรือ เว็บไซต์ www.tfex.co.th