กองทุนอสังหาฯ กับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานน่าลงทุนไหม?

วันที่ 28 ก.ค. 2559 เวลา 11:19 น.
กองทุนอสังหาฯ กับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานน่าลงทุนไหม?
โดย...สานุพงศ์ สุทัศน์ธรรมกุล นักวิเคราะห์กองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)

ระยะนี้ผมได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับนักลงทุนจำนวนไม่น้อยและพบว่ายังมีหนึ่งความเข้าใจผิดที่เกิด นั่นก็คือ ความเข้าใจว่ากองทุนอสังหาฯ (REITs) กับกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) นั่นเหมือนกันและกองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนอสังหาฯ (REITs) กับกองทุนรวมที่ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้นอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เอามาเทียบกันได้ ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว แม้กองทุนทั้งสองประเภทนี้จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างในด้านโอกาสที่จะได้รับรายได้ที่สม่ำเสมอ แต่ก็ไม่ได้เหมือนกันเสียทีเดียว

ก่อนที่เราจะมาพูดอะไรที่ลึกลงไปกว่านี้ เรามาดูกันก่อนครับว่า อสังหาฯ (REITs) และโครงสร้างพื้นฐานเขาลงทุนอะไรกันบ้าง?

มาเริ่มที่กองทุนอสังหาฯ (REITs) กันก่อนเลยครับ กองทุนประเภทนี้จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคารสำนักงานคลังสินค้าห้างสรรพสินค้า นิคมอุตสาหกรรมและเก็บค่าเช่าจากอสังหาฯ เหล่านั้น ส่วนกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนั้นจะเน้นลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา โครงสร้างโทรคมนาคม ระบบราง ท่อส่งก๊าซ ซึ่งรายได้ของกองทุนก็จะขึ้นอยู่กับวิธีการหารายได้ของกิจการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้น เช่น กิจการโครงสร้างพื้นฐานประภทท่อส่งก๊าซก็จะหารายได้จากการเก็บค่าบริการใช้งานท่อก๊าซครับ

แล้วกองทุนทั้งสองประเภทนี้ REITs กับ Infrastructure Fund นั้น อะไรน่าลงทุนกว่ากัน?

ผมคงตอบไม่ได้ว่ากองทุนประเภทไหนดีกว่า หรือน่าลงทุนมากกว่ากัน เพราะกองทุนทั้งสองแบบนี้มีความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกัน กองทุนอสังหาฯ มีความเสี่ยงว่าตัวอสังหาฯ ที่กองทุนเป็นเจ้าของอยู่นั้นคืออะไร มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน ลักษณะธุรกิจที่อสังหาริมทรัพย์นั้นให้บริการอยู่และทำเลที่ตั้งของอสังหาฯ นั้นว่าจะสามารถดึงดูดลูกค้าในระยะยาวได้หรือไม่ ในอนาคตจะสามารถมีโอกาสการขึ้น-ลดค่าเช่ามากน้อยแค่ไหนด้วยครับ

ส่วนกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนั้น โดยทั่วไปธุรกิจประเภทโครงสร้างพื้นฐานแล้วส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต จึงสร้างรายได้ได้ค่อนข้างสม่ำเสมอ แต่ด้วยธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก รัฐบาลจึงค่อนข้างที่จะเข้ามามีบทบาท เวลาธุรกิจประเภทนี้จะมีการปรับขึ้นราคาค่าบริการก็อาจจะเป็นไปได้ยากเช่นกันครับ

แล้วในฝั่งของกองทุนรวมที่เข้าไปลงทุนในกองทุนอสังหาฯ REITs เขาลงแต่ใน REITs หรือมีไปลงทุนในกองทุนประเภทโครงสร้างพื้นฐานด้วยไหม?

มีลงทุนบ้างครับ! กองทุนรวมที่ลงทุนใน REITs ไม่ว่าทั้งในหรือต่างประเทศส่วนมากที่ผมเห็นก็ลงทุนทั้งในกองทุนที่เป็น REITs อสังหาฯ ธรรมดา มีลงทุนในหุ้นที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาฯ บ้างเล็กน้อยและก็แอบมีแบ่งส่วนที่เข้าไปลงทุนในกองทุนประเภท Infrastructure Fund บ้างเหมือนกัน แต่ไม่ใช่สัดส่วนหลักของพอร์ตครับ

ต่างจากกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก กองทุนประเภทนี้จะเน้นลงทุนเฉพาะในกิจการโครงสร้างพื้นฐานไปเลย ซึ่งสินทรัพย์ที่กองทุนเข้าไปลงทุน หลายครั้งจะอยู่ในรูปแบบกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน แต่ก็มีที่ไม่ใช่เช่นกัน ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบหุ้นของธุรกิจที่ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานแทนครับ

ส่วนกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนั้น โดยทั่วไปธุรกิจประเภทโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต จึงสร้างรายได้ได้ค่อนข้างสม่ำเสมอ แต่ด้วยธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก รัฐบาลจึงค่อนข้างที่จะเข้ามามีบทบาท เวลาธุรกิจประเภทนี้จะมีการปรับขึ้นราคาค่าบริการก็อาจจะเป็นไปได้ยากเช่นกันครับ

มาถึงตรงนี้แล้วพอจะจำแนกกองทุนทั้ง 2 ประเภท ทั้งกองทุนที่ลงทุนใน REITs และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่เห็นอย่างคร่าวๆ ให้เราเห็นได้ไหมครับ?

ได้ครับ! แต่ขอเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนอสังหาฯ ต่างประเทศและกองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศก็แล้วกันนะครับ เพราะกองทุนรวมในประเทศไทยเราในตอนนั้นยังไม่มีกองทุนใดที่ลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักเพียงอย่างเดียว แต่เกือบทุกกองทุนรวมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในอสังหาฯ ในประเทศของเราก็มีสัดส่วนที่ลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานอยู่บ้างด้วยกันทั้งนั้นครับ

สำหรับกองทุนรวมที่ลงทุนใน REITs ในประเทศเป็นหลัก ได้แก่ ONEPROP-D, LHPROP-I, M-PROP DIV ส่วนกองทุนรวมที่ลงทุนใน REITs ทั่วโลก ได้แก่ K-GPROP, KF-GPROPD และ I-REITS ขณะที่กองทุนรวมที่ลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ได้แก่ CIMB-PRINCIPAL GIF, SCBGIF, K-GINFRA