แก่อย่างมีความสุขต้อง 4 แก่ ตอนที่ 2

วันที่ 14 ก.ค. 2559 เวลา 11:02 น.
แก่อย่างมีความสุขต้อง 4 แก่ ตอนที่ 2
โดย สาธิต บวรสันติสุทธิ์,CFP

ครั้งที่แล้ว เราคุยกันถึง “แก่เพื่อน” 1ใน 4 แก่ของสุภาษิตจีน มาวันนี้เรามาพูดกันอีก 3 แก่ที่เหลือเลยนะ

แก่ที่ 2 ที่อยากคุยเลย คือ “แก่สุขภาพ” หมายถึงการมีสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ แต่การมีสุขภาพที่ดี่สำหรับคนสูงอายุเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะร่างกายคนเราตลอดเวลา ผมเคยได้ร่วมบรรยายเรื่อง “การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ” กับ ศ.นพ. พงษ์ศิริ ปรารถนา ท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุมาก ท่านได้ให้ข้อมูลในการบรรยายวันนั้นว่า

•ร่างกายคนเราเริ่มเสื่อมเมื่ออายุใกล้ ๆ  30  ปี และเสื่อมไปทุกปี ๆ ละ  0.8   เปอร์เซ็นต์ จนถึงอายุ     60  ปี อัตราการเสื่อมของร่างกายจะเพิ่มเป็นปีละ  1   เปอร์เซ็นต์และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนหลังอายุ  65  ปี  อัตราการเสื่อมของร่างกายจะเพิ่มขึ้น 1 - 5   เปอร์เซ็นต์ ทำให้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจในช่วงอายุ 60 - 70  ปี จะค่อยเป็นค่อยไป และจะเห็นชัดขึ้น เมื่ออายุอยู่ในช่วง 71 - 80  ปี และเมื่ออายุ 81  ปี ขึ้นไป จะยิ่งเห็นชัดเจนมากขึ้น

•ผู้หญิงจะเปลี่ยนแปลงมากเมื่อเข้าวัย 45 ปีขึ้นไปเมื่อฮอร์โมน Estrogen  ลดลง ส่วนผู้ชายฮอร์โมน Testosterone จะเริ่มลดลงในช่วงอายุ 60 - 70  ปี

•ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ร้อยละ  39.8 จะรู้สึกป่วย  หรือไม่สบายประมาณ 3 ครั้ง /เดือน ระบบร่างกายที่ทำให้เกิดปัญหา คือ ระบบข้อ  และกระดูก, ระบบทางเดินหายใจ และโรคหลอดเลือดหัวใจ

ดังนั้นที่เราเข้าใจกันมาตลอดว่า เราจะเริ่มแก่ตอนอายุ 40-50 ปีเข้าใจผิดมาตลอด และก็เข้าใจเลยว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ช่วงอายุ 60-65 ไม่ค่อยเห็นท่านแก่เท่าไหร่ แต่เพียงหลังจากอายุ 65เท่านั้น ร่างกายเสื่อมลงเร็วมากเลย เห็นแล้วก็อยากเตือนทุกท่านที่คุณพ่อคุณแม่ หรือ ผู้มีพระคุณยังมีชีวิตอยู่ ดูแลท่านให้ดีๆนะครับยิ่งหากท่านมีอายุมากแล้ว เพราะร่างกายที่เสื่อมเร็ว ก็ย่อมมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายๆ และเมื่อเป็นแล้วอาการก็มักรุนแรงและหายยาก

ตัวเลขจากกรมอนามัยปีนี้เอง ก็บอกถึงสุขภาวะของผู้สูงอายุไทยว่า 95% ของผู้สูงอายุไทยเป็นโรค เห็นตัวเลขแล้วชักกังวล แล้วอย่างนี้เราควรจะดูแลสุขภาพเราอย่างไรดีการเตรียมสุขภาพกาย จิตให้ดียามเกษียณ มาเริ่มตอนเกษียณคงไม่ทันแล้ว คนที่ไม่เคยดูแลสุขภาพมาก่อนเลย ถึงตอนนั้นจะมาดูแลยังไง สุขภาพก็คงไม่ดี 100% การเตรียมสุขภาพกาย จิตให้ดียามเกษียณต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนที่ร่างกายจะเสื่อม ด้วยการกินให้ถูก ออกกำลังกาย – เคลื่อนไหวตลอดเวลา

คุณหมอท่านให้คำแนะนำ ดังนี้ครับ

กินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยากินกล้วยน้ำหว้าเป็นผลไม้เดินให้ได้วันละ  3  กิโลหมั่นพาโล  เจอะ แจะ

คุณหมอท่านเชียร์มากเรื่องการออกกำลังกายเลยครับ โดยบอกถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายในการป้องโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนี้ครับ

•ลดการเสี่ยง การตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ •ป้องกันอัตราเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง•ป้องกันการเกิดหัวใจวายซ้ำ•ลดไขมันในเลือด และไตรกรีเซอร์ไรด์เพิ่มไขมันดี•ป้องกันไม่ให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง

การออกกำลังกายยังมีประโยชน์ต่อการป้องกันโรคอื่นๆด้วย เช่น •ลดการเป็นเบาหวาน•ลดการเกิดมะเร็งลำไส้  และเต้านม•ลดความเครียด•สุขภาพจิต ดีขึ้น•กระดูก ข้อ กล้ามเนื้อแข็งแรง  ลดกระดูกพรุน•ป้องกันการหกล้ม

ไว้ครั้งหน้า เรามาคุยถึงวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกันต่อครับ

ท่านที่สนใจบทความทางการเงินที่ผมได้เขียนเองและได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆสำหรับเผยแพร่ให้ท่านผู้สนใจทุกท่าน ขอเชิญไปกด Like ได้ที่ page ใน face book ชื่อ Sathit CFP เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารต่อไปได้ครับ...ขอบคุณครับ