ไทยประกาศจีดีพี ส่งออก และรอติดตามรายละเอียดบันทึกประชุม กนง.

คอลัมน์ มันนี่วีก (Money…week) โดย...พีรพรรณ สุวรรณรัตน์, มนัสวิน ฐิติสมบูรณ์ สายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย

วันที่ 17 พ.ค. 2564 เวลา 06:47 น. | คอลัมนิสต์การเงิน-หุ้น
โควิด-19 (Covid-19) ต่อเศรษฐกิจไทย มีโอกาสทางเศรษฐกิจบ้างไหม?

โควิด-19 (Covid-19) ต่อเศรษฐกิจไทย มีโอกาสทางเศรษฐกิจบ้างไหม? และระลอก 3 นี้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวคิดเพื่อการจัดการเพิ่มเติม?

เรายังพอมีหวังกับการหาสภาพคล่อง : ข้อเสนอบ้านๆ

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่าย ๆ ตอนที่ 21/2564? โดย...สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร?????

วันที่ 10 พ.ค. 2564 เวลา 08:03 น. | คอลัมนิสต์การเงิน-หุ้น
ติตตามสถานการณ์โควิด-19 อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ และจีน

คอลัมน์ มันนี่วีก (Money… week) โดย...สรรค์ อรรถรังสรรค์, มนัสวิน ฐิติสมบูรณ์ สายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย

วันที่ 10 พ.ค. 2564 เวลา 07:27 น. | คอลัมนิสต์การเงิน-หุ้น
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปีจีน สู่ผู้นำเศรษฐกิจโลก

ในการประชุมสภาประชาชน (NPC Meeting) ที่ผ่านมา จีนได้ประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 (China’s 14th Five-year Plan) ซึ่งถือเป็นแผนยุทธศาตร์ชาติที่กำหนดทิศทางของจีนในช่วงปี 2021 - 2025 โดยรอบนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ ปธน. Xi Jinping ได้เข้ามามีบทบาทร่วมวางแผนด้วยตนเอง จากเดิมที่จะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและทีมบริหารเศรษฐกิจ โดยปี 2021 ถือเป็นปีแรกที่จีนได้ประกาศ “ชัยชนะต่อความยากจน” เป้าหมายต่อไปก็คือ การสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยแผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวมีรายละเอียดที่น่าสนใจหลายประเด็น ดังนี้

วันที่ 07 พ.ค. 2564 เวลา 16:46 น. | คอลัมนิสต์การเงิน-หุ้น