รู้หรือไม่ กองทุน SSF Extra ไม่ใช่แฝดน้องของกองทุน SSF

รู้หรือไม่ กองทุน SSF Extra ไม่ใช่แฝดน้องของกองทุน SSF

คอลัมน์ ทันเศรษฐกิจ โดย...รศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสินคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) www.econ.nida.ac.th

วันที่ 14 เม.ย. 2563 เวลา 07:56 น.

แกะกล่องกองทุนใหม่ ทางเลือกการลงทุนเพื่ออนาคตที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี

แกะกล่องกองทุนใหม่ ทางเลือกการลงทุนเพื่ออนาคตที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี

SSF คือ Super Savings Fund หรือกองทุนรวมเพื่อการออม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐ ถือเป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหลังจากสิทธิลดหย่อนภาษีของกองทุน LTF ได้สิ้นสุดลงในปี 2562

วันที่ 02 เม.ย. 2563 เวลา 16:00 น.

คิดถึง LTF

คิดถึง LTF

คอลัมน์ ทันเศรษฐกิจ โดย...ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) www.econ.nida.ac.th; santi_nida@yahoo.com

วันที่ 17 มี.ค. 2563 เวลา 09:50 น.

จัดพอร์ตดี – ปี 2020 นี้ก็ยังไหว

จัดพอร์ตดี – ปี 2020 นี้ก็ยังไหว

คอลัมน์ Wealth Design โดย...ธัญญา โลหะนันทชัย, CFP? ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้วางแผนการลงทุน สายงาน Product & Platform บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

วันที่ 06 มี.ค. 2563 เวลา 07:01 น.

กองทุนSSFที่มาแทนLTFมีผลบังคับใช้แล้ว

กองทุนSSFที่มาแทนLTFมีผลบังคับใช้แล้ว

ก.ล.ต. เผยเกณฑ์กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) มีผลใช้บังคับแล้ว

วันที่ 03 ก.พ. 2563 เวลา 17:24 น.

บลจ.กสิกรไทย แนะลงทุนLTFส่งท้ายปี 62

บลจ.กสิกรไทย แนะลงทุนLTFส่งท้ายปี 62

บลจ.กสิกรไทยพร้อมเดินหน้าดูแลอย่างดีต่อไป เล็งเปิด LTF Sub ใหม่ เพื่อให้ลงทุนได้ต่อเนื่อง

วันที่ 26 ธ.ค. 2562 เวลา 18:26 น.