เพียงพอที่พอเพียง ออกอากาศ 6 ธ.ค. 2559

วันที่ 06 ธ.ค. 2559 เวลา 16:56 น.
เพียงพอที่พอเพียง ออกอากาศ 6 ธ.ค. 2559
นำแสดง : อ๋อม อรรคพันธ์, พีค ภัทรศยา

ผลิตโดย : บริษัท มีเดีย สตูดิโอ

ออกอากาศ : ช่อง 7 วันอังคาร เวลา 20.20 น.

นำเสนอหลักปรัชญาความพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เรื่องราวของคุณหนูไฮโซ พริมโรส (พีค ภัทรศยา) วัย 20 ปี ที่ยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัย เป็นผู้หญิงสวยที่แสนซ่า เป็นลูกสาวของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่พ่อแม่รักและตามใจจนเคยตัว ทำให้พริมโรสมีนิสัยเอาแต่ใจ ใช้ชีวิตอย่างฟุ้งเฟ้อ ไม่รู้จักคุณค่าของเงิน ใช้ชีวิตแบบมีความสุขไปวันๆ และชื่นชอบการใช้ของแบรนด์เนมเป็นอย่างมาก

จนวันหนึ่งเมื่อธุรกิจของครอบครัวพริมโรสล้มละลาย พริมโรสรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น เธอมืดแปดด้านจนเกือบเลือกทางเดินที่ผิดพลาด

พริมโรสมีเหตุให้ได้เจอกับ วีรยศ (อ๋อม อรรคพันธ์) สัตวแพทย์หนุ่มวัย 30 ปี เป็นผู้ที่มีนิสัยใจเย็น อารมณ์ดี มีจิตสาธารณะและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใช้ชีวิตอย่างสมถะ โดยมีในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต พริมโรสที่ประชดชีวิตและไร้เป้าหมาย ได้วีรยศที่คอยให้คำชี้แนะ ซึ่งวีรยศให้พริมโรสได้ศึกษาการใช้ชีวิตตามพระราชจริยวัตรของในหลวงรัชกาลที่ 9 จนพริมโรสเข้าใจและปฏิบัติตาม เธอเริ่มรู้จักการเก็บออม การใช้ชีวิต และพยายามแก้ปัญหาอย่างมีสติ