คุณผีที่รัก ออกอากาศ 28 ส.ค. 2557

วันที่ 28 ส.ค. 2557 เวลา 17:45 น.
คุณผีที่รัก ออกอากาศ 28 ส.ค. 2557
นำแสดง : ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก, พอร์ช ศรัณย์

กำกับการแสดงโดย : แดง บูรพา

บทประพันธ์โดย : ทองเอก

ผลิตโดย : บริษัท ดาราวิดีโอ

บทโทรทัศน์โดย : ศักดิ์ชาย

ออกอากาศ : ช่อง 7 พุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.25 น.

พีระ (พอร์ช ศรัณย์) อธิบายให้ อัฐชัย (แม็ค วีรคณิศร์) เข้าใจว่า เขาไม่ใช่ผีร้ายและไมเ่คยคิดทำร้ายน้ำมนต์(ใบเฟิรน์ พิมพ์ชนก) น้ำมนตเ์อารปูของพีระไปให้เ้จี๊ยบช่วยสืบหาตัว อัฐชัยพาแจ๊วคนใช้ที่บ้านมาช่วยทำงานบ้านให้น้ำมนต์เพราะคิดให้แจ๊วช่วยจับตาดูน้ำมนต์เ์อาไว้แ้ละต้องรายงานให้เขารู้ตลอด น้ำมนต์แ์ละพีระช่วยแม่ลูกคู่หนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุ ทำให้น้ำมนต์อดคิดถึงเรื่องแม่ของตัวเองไม่ได้ น้ำมนต์ตัดสินใจเล่าให้พีระฟังว่า แม่เธอถูกรถหรูฝ่าไฟแดงมาชนตาย แต่ตำรวจกลับบอกว่าแม่เธอขับรถโดยประมาทเอง พีระฟังแล้วน้ำตารนื้ไปกับเธอด้วยเห็นเธอร้องไห้หนักก็กอดปลอบเก้ๆกังๆ จนนำ้มนต์โผกอดด้วยความรู้สึกต้องการที่พึ่งพิง แต่พอรู้สึกตัวต่างก็ผละจากกันด้วยความรู้สึกแปลกๆ พีระอยากช่วยน้ำมนต์สืบหาคนร้ายมารับโทษจึงเรียก แมนสรวง (ชนกันต์) มาให้ช่วยไปสืบแมนสรวงอ้างวา่ไมใ่ช่เรื่องของเขาเจี๊ยบไปสืบข้อมูลของพีระมาได้จนรู้ว่าผู้ชายในรูปชื่อพีท พีระเป็นลูกชายคนเดียวของ ธีระศิลป์ ภาคภูมิใจบรรหาร (ทนงศักดิ์) เจ้าของสถานีโทรทัศน์พราวด์ดิจิตอล