พระไพศาล วิสาโล คว้ารางวัลนักเขียนอมตะครั้งที่ 5

  • วันที่ 04 มี.ค. 2554 เวลา 14:36 น.

พระไพศาล วิสาโล พระนักคิด นักเขียน ผู้นำวิถีแห่งธรรมพุทธมาสร้างสรรค์เป็นผลงานอันล้ำค่า ได้รับรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติ “นักเขียนอมตะ”  คนที่ 5 ประจำปี 2553 

วันที่ 4 มีนาคม  ที่ทำการมูลนิธิอมตะ อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น  6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ได้จัดงานพิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” แก่ “พระไพศาล วิสาโล” โดยมี ฯพณฯ นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และได้รับเกียรติจากคุณประภัสสร  เสวิกุล  อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยมาเป็นผู้ดำเนินรายการ

พระไพศาล ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษคุณหญิงแม้นมาส ชวลิต  ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักเขียนอมตะ ครั้งที่ 5 ประกอบด้วย    ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  สถาอานันท์  ดร.ประจักษ์  วัฒนานุสิทธิ์  ศาสตราภิชาน ล้อม เพ็งแก้ว    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกุล บุณยทัต      รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง   และนายภิญโญ     ไตรสุริยธรรมา กรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการลงความเห็นว่า พระไพศาล วิสาโล เป็นพระนักคิด นักเขียน ผู้นำวิถีแห่งพุทธรรมมาสร้างสรรค์เป็นผลงานอันล้ำค่า สะท้อนแง่มุมมของปรากฎการณ์สังคมด้วยนัยยะแห่งจิตวิญญาณที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากข้อขัดแย้งต่างๆ บนวิธีแห่งสันติ และก่อเกิดสศรัทธาแห่งธรรมมะขึ้นในจิตใจ

ทั้งนี้ นักเขียนอมตะ จะได้รับเงินสนับสนุน 1 ล้านบาท พร้อมเหรียญทองคำแกะสลักรูปนางอินทร์ ต้นตระกูลกรมดิษฐ์ และใบประกาศเกียรติคุณ  โดยเงินรางวัล  1 ล้านบาท พระอาจารย์ไพศาล บริจาคให้มูลนิธิโกมลคีมทอง

รางวัลนักเขียนอมตะ ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศซึ่งเปี่ยมด้วยคุณค่าและมาตรฐาน คงไว้ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ อิสระและเชิดชูประวัติแห่งผู้อุทิศตนที่ทุ่มเทสร้างผลงาน มีผลงานต่อเนื่องตีพิมพ์เป็นภาษาไทย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  20 ปี  และมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกย่องนักเขียนไทยที่มีความสามารถให้ปรากฏ  และเป็นกำลังใจแก่นักเขียนผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า  อันควรแก่การนำเสนอเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงสู่สังคมไทยและสากล 

รางวัลนักเขียนอมตะคนแรกคือ ศักดิชัย บำรุงพงศ์ เจ้าของนามปากกา เสนีย์ เสาวพงศ์ ปี 2547 ต่อมาปี 2548 คือ โรจ งามแม้น หรือนามปากก เปลว สีเงิน ปี2549-2550 คืออาจารย์โกวิท เอนกชัย หรือ เขมานันทะ คนที่สี่อาจารย์สมบัติ พลายน้อย หรือ ส.พลายน้อย ปี 2551

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ