ชวนชมโขนรุ่นจิ๋วฝีมือเด็กสาธิตมศว.23ม.ค.

วันที่ 18 ม.ค. 2554 เวลา 20:45 น.
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ชวนประชาชนชมฟรีการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ตอน “นางมณโฑหุงน้ำทิพย์ ภาค 2” และการแสดงประกอบเพลงต่าง ๆ 23ม.ค.นี้ ณ  หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมฯ

นับเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในศิลปะการแสดงโขนและนาฏศิลป์ไทย เมื่อทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จัดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ตอน “นางมณโฑหุงน้ำทิพย์ ภาค 2” และการแสดงประกอบเพลงต่าง ๆ  ประจำปีการศึกษา 2553  ในวันอาทิตย์ที่   23  มกราคมนี้  ณ  หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย   โดยจัดแสดง 2 รอบ คือ รอบเวลา 10.00 น. และรอบเวลา 16.00 น. 

นางนันทรัตน์  ธรรมวัฒน์ไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่าอยากให้ประชาชนที่สนใจ ได้ร่วมกิจกรรมอันแสดงถึงความจงรักภักดี ใน องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ผ่านการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นเด็กเล็กจนถึงชั้นประถมปีที่ 6

ทั้งนี้ การที่นักเรียนตัวน้อยๆกลุ่มนี้ได้ฝึกฝนระเบียบวินัยการรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ การตรงต่อเวลา  ความรับผิดชอบ และความอดทน ผ่านการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติและการแสดงประกอบเพลงต่าง ๆ จะทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จ จากการทำงานของตนเอง  อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับสากลด้วย

งานนี้ชมฟรี ! ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-6223180-6

กำหนดการแสดงในวันอาทิตย์ที่ 23 ม.ค. จะจัดแสดง 2 รอบ คือ รอบเวลา 10.00 น. และรอบเวลา 16.00 น.  

รายการที่ 1 พระทรงเมตตาประชาไทยตลอดกาล 
ลักษณะรายการ-รำเบิกโรงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษา 
ผู้แสดง-นักเรียนตัวพระชั้น ป.4,ป.5
 
รายการที่ 2 วง Symphonic  Band
ลักษณะรายการ-การแสดงเครื่องลม อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงอมตะ
ผู้แสดง-นักเรียนคัดเลือก ป.1-ป.6
 
รายการที่ 3 วงมโหรีเครื่องใหญ่ผสมขิม
ลักษณะรายการ-การแสดงมโหรีเครื่องใหญ่ผสมขิมเพลงลาวเสี่ยงเทียน
ผู้แสดงนักเรียนคัดเลือก ป.1-ป.6

รายการที่ 4 โขนเฉลิมพระเกียรติ รามเกียรติ์ ตอน “มณโฑหุงน้ำทิพย์” ภาค 2”(อ.ประพันธ์  สุคนธชาติ     เรียบเรียงบทและกำกับการแสดง) 
ลักษณะรายการ-การแสดงโขนโดยนักเรียนชายทุกคน ชั้น ป.4 – ป.6 
ผู้แสดง-นักเรียนชาย ป.4-6

รายการที่ 5 การแสดงละครรำไทยเรื่อง “ฤๅจะสิ้นนพรัตน์ จรัสฉาย”
ลักษณะรายการ-การแสดงรำไทยที่มีเนื้อเรื่องประยุกต์จาก การแสดงระบำนพรัตน์ แทรกเนื้อหา โทษของการอิจฉาริษยา สรางความเดือดร้อนให้ส่วนรวม จึงต้องหาหนทางแก้ไขด้วยสันติวิธี 
ผู้แสดง-นักเรียนชั้น เด็กเล็ก – ป.6