"เฟี้ยว์ฟ้าว" เผยภาพเมฆบนท้องฟ้าเป็นรูปร่างคล้ายพญานาค หลังสร้างพระพุทธเจ้าทันใจ

วันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 16:38 น.
 "เฟี้ยว์ฟ้าว" เผยภาพเมฆบนท้องฟ้าเป็นรูปร่างคล้ายพญานาค หลังสร้างพระพุทธเจ้าทันใจ
"เฟี้ยว์ฟ้าว" เผยเรื่องราวปาฏิหารย์พญานาคปรากฏให้เห็น หลังสร้างพระพุทธเจ้าทันใจ

ใครๆ ต่างก็รู้ดีว่านักแสดง-พิธีกรสาวอย่าง “เฟี้ยว์ฟ้าว สุดสวิงริงโก้” นั้น มีความเชื่อในและศรัทธาเรื่องพญานาคมากๆ ซึ่งเธอก็มักจะถูกหวยอยู่บ่อยๆ แถมยังมีเรื่องราวน่าอัศจรรย์เกี่ยวกับพญานาคมาเล่าสู่กันฟังอย่างบ่อยครั้ง

และล่าสุดทางสาว “เฟี้ยว์ฟ้าว” ก็ได้ ออกมาเผยภาพที่เธอนั้นเชื่อว่าเป็นปาฏิหารย์ของพญานาคที่ปรากฏให้เห็น หลังจากที่เธอได้ตั้งใจสร้างพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่ 109 ของโลก ไว้ที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประทานพรโพธิสัตว์ จ. เชียงใหม่

โดยเธอนั้นได้เผยภาพให้เห็น พร้อมกับข้อความว่า “#ปาฏิหาริย์!! #พญานาค

#เสด็จมาให้เห็นเป็นบุญตา เหลือเกิน

ค่อยๆอ่าน...จะเจอแสงธรรมที่งดงาม

เมื่อข้าพเจ้า เฟี้ยว์ฟ้าว สุดสวิงริงโก้

และ มามี้ ตั้งจิตตั้งใจสร้าง ด้วยความรักและศรัทธา

เพื่อให้มนุษย์นั้นได้มากราบไหว้**ยึดเหนี่ยวในคุณงามความดี **สวดมนตร์

**สมาธิ **เมตตา**ภาวนา

การสร้าง..#พระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109 ของโลก

ด้วยความรักที่เปี่ยมล้นจากจิตที่บริสุทธิ์

จิตบริสุทธิ์ คือ

#จิตที่ปราศจากข้อแม้ _ #จิตที่ปราศจากความสงสัย

ในจิตนั้น #มีเพียงแต่ความศรัทธาๆต่อพระพุทธเจ้า

ในจิตนั้น #มีเพียงแต่ความศรัทธาๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์

แต่การสร้างพระพุทธเจ้า นั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่ยิ่ง

#ต้องมีความอดทน,#ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นตั้งมั่นแท้จริง

#ต้องมีจิตที่รักแท้ , #ต้องมีจิตศรัทธาแท้ และ

ที่สำคัญ #ทำด้วยจิตที่สะอาดโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทั้งสิ้น

ในจิตนั้นมีแต่ พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า

ในจิตนั้นมีแต่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ต่อมา #พญานาคทุกๆตระกูล

#จึงเมตตาได้มานิมิต ข้าพเจ้าและมามี้

พญานาค จะมาช่วยสานสร้างศาสนา

และปกป้องพระพุทธเจ้า

ให้สำเร็จ และ งดงาม สมบูรณ์

ตลอดถึงกัลยาณมิตรผู้ที่มีบุญที่จิตบริสุทธิ์

#ปาฏิหาริย์ ***#ปาฏิหาริย์ **** #ก็ได้เกิดขึ้นจริง

เมื่อ#พญานาค

#เสร็จมา อำนวยพร อำนวยชัย

#พ่อปู่พญานาค ตลอดถึง #แม่ย่าพญานาค

เสด็จให้เห็นเป็นบุญตา บุญตาแท้ๆ

ข้าพเจ้ารัก รักและศรัทธาพญานาคเสมอมา

เพราะ #สัจจะ #สัจจะ

สำคัญมากๆเมื่อเอ่ยมาเรานั้นต้องทำจริง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น รับรู้ เห็น และมีจริง

เมื่อข้าพเจ้าได้ให้สัจจะไว้ ....เมื่อครั้งนั้น

พญานาค ทรงเมตตาเสมอมา

ต่อมนุษย์ที่รักและศรัทธาพญานาค

#ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ ที่ไม่หวังผลใดๆตอบแทน

#รักพญานาคเพื่อสร้างบุญ

#รักพญานาคเพื่อสร้างแต่กุศล

#เพราะสิ่งดีนี้จะย้อนกลับหาตน

#นั้นคือบุญนั้นคือกุศล

#เมื่อบุญย้อนกลับก็จะเจอแต่สิ่งดีๆที่ต้องการให้สมหวัง

ปาฏิหาริย์มีจริง พญานาคมีจริง

เป็นบุญเป็นกุศลแล้ว

อนุโมทนาบุญนะคะกัลยาณมิตรทุกท่าน”