ทรงพระสิริโฉม! พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ เสด็จพระราชพิธี ในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน

วันที่ 04 พ.ค. 2562 เวลา 12:30 น.
ทรงพระสิริโฉม! พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ เสด็จพระราชพิธี ในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน
พระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ เสด็จฯ เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 62 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ เสด็จฯ เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน ทรงสะพัก ประดับสายสะพายและดวงดารา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า ประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 แพรแถบเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แพรเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงสร้อยพระศอเพชรประดับจี้เพชรอักษรย่อ ภปร พระเกศาประดับมาลัยดอกรักและกระแตดอกไม้สด

ภาพ Fookie_beauty