posttoday

ทรงพระสิริโฉมงดงาม! "พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” ทรงให้เกียรติฉายพระรูปขึ้นปกนิตยสารแอลประเทศไทย

01 พฤษภาคม 2561

"พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” ทรงให้เกียรติเป็นแบบขึ้นปกนิตยสาร พร้อมทั้งประทานสัมภาษณ์กับ ELLE Thailand ฉบับเดือน พ.ค. 2018

"พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์”ทรงให้เกียรติเป็นแบบขึ้นปกนิตยสาร พร้อมทั้งประทานสัมภาษณ์ กับ ELLE Thailand ฉบับเดือน พ.ค. 2018

พบกับพระสิริโฉม พระปรีชาสามารถ และพระวิริยะอุตสาหะใน "พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” ทรงให้เกียรติขึ้นปกนิตยสาร ELLE Thailand พร้อมทั้งประทานสัมภาษณ์ และแฟชั่นเซ็ตสุดตระการ ในนิตยสารแอลประเทศไทย ฉบับเดือนพฤษภาคม 2018 วันที่ 1 พฤษภาคม นี้

ทรงพระสิริโฉมงดงาม! \"พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” ทรงให้เกียรติฉายพระรูปขึ้นปกนิตยสารแอลประเทศไทย

ทรงพระสิริโฉมงดงาม! \"พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” ทรงให้เกียรติฉายพระรูปขึ้นปกนิตยสารแอลประเทศไทย

ทรงพระสิริโฉมงดงาม! \"พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” ทรงให้เกียรติฉายพระรูปขึ้นปกนิตยสารแอลประเทศไทย

ภาพจาก ELLE Thailand