นักแสดง โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ บอกเล่าคำสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 17:30 น.
นักแสดง โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ บอกเล่าคำสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9
เหล่านักแสดง โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ ร่วมบอกเล่าถึงคำสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นประโยชน์และสิริมงคลแก่ชีวิต

นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของพสกนิกรชาวไทย กับเหตุการณ์สวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

ผ่านมาเวียนบรรจบจะครบ 1 ปีแล้ว ชาวไทยทุกคนยังคงอาลัยพร้อมระลึกถึงคุณความดีของพระองค์เสมอมา และน้อมนำคำสอนของพ่อหลวงมาปฏิบัติตามมิได้ขาด โดยมี 7 ตัวแทนนักแสดง ในสังกัด “โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ” ในเครือ โมโน กรุ๊ป ร่วมบอกเล่าถึงคำสอนของพ่อ รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นประโยชน์และสิริมงคลแก่ชีวิต

 1.นางสาว พชรวรรณ วาดรักชิต (ทิชา)“คำสอนของพ่อที่ทิชายึดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต คือ เรื่องความซื่อสัตย์ค่ะ พ่อได้สอนไว้ว่าความซื่อสัตย์ถือเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง ทิชาคิดว่าถ้าทุกคนทำหน้าที่การงานของตนเองด้วยความซื่อสัตย์ตามที่พ่อเคยได้สอนและปฏิบัติให้เห็น ชีวิตเราก็จะเจริญรุ่งเรือง และทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีความสุขค่ะ”

 

 

2.นาย รัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์ (กัน)

“คำสอนของพ่อ ที่ผมระลึกถึงและน้อมปฏิบัติตามมานาน คือ เรื่องของความเพียรครับ ซึ่งพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำทุกๆ อย่างด้วยความเพียร พระองค์ท่านปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ พร้อมความมานะ-อดทน  ซึ่งในชีวิตประจำวันของผม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิต  ทุกๆ อย่างจะต้องใช้เวลาและความอดทน  หากเราไม่ย่อท้อยอมแพ้ซะก่อน ความสำเร็จต้องเกิดผลอย่างแน่นอนครับ”

 

 

 

3.นางสาว กรกมล เจริญชัย (กิ๊ก)

“คำสอนของพ่อหลวง ที่ยึดถือปฏิบัติมาตลอด คือ ความกตัญญูกตเวทีค่ะ พระองค์ทรงเป็นยอดของแบบอย่างความกตัญญู ที่ทรงแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนที่สุด ทรงดูแลสมเด็จพระบรมราชชนนีฯ ด้วยความรักและเอาใจใส่ตลอดมา โดยไม่ถือพระองค์ว่าเป็นพระมหากษัตริย์เหนือใคร... การที่เราสามารถเติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้ แน่นอนเราไม่สามารถยืนหยัดมาด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มแรก ซึ่งตัวกิ๊กเองไม่เคยลืมว่ากิ๊กเป็นใคร ไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามา รวมถึงผู้มีพระคุณทุกคน กิ๊กรู้สึกขอบคุณและอยากตอบแทนน้ำใจทุกคนอยู่เสมอค่ะ”

 

4. นางสาว ชลนที อักษรสิงห์ชัย (น้ำ)

“น้ำเชื่อว่าคำสอนนี้ยังคงอยู่ในใจคนไทยทุกคน สำหรับ การเป็นผู้รับแล้วต้องรู้จักเป็นผู้ให้ คำสอนของพระองค์ท่านในข้อนี้ ทำให้เราได้เห็นน้ำใจของคนไทยด้วยกัน ความเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราทุกคนได้เห็นว่า การให้ไม่มีที่สิ้นสุด ถึงแม้วันนี้พระองค์จะไม่อยู่แล้ว แต่พระองค์จะอยู่ในใจเราคนไทยทุกคนตลอดไป ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตราบนิจนิรันดร์” 

 

 

 

 

5. นางสาว พชรณมน นนทภา (อิ๋ว)

 “คำสอนของพ่อที่อิ๋วระลึกไว้เสมอ คือ ความพอเพียง ค่ะ ซึ่งความพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ เรื่องจริงๆ ค่ะ เงินทอง, ความสุข ฯลฯ ไม่ว่าจะมีมากหรือมีน้อย ถ้าเรายึดหลักในความพอเพียง พอประมาณสำหรับตนเองบนพื้นฐานของทางสายกลาง ก็จะทำให้เราไม่ยึดติดและมีความพอดีและพอใจในสิ่งนั้นๆ โดยไม่มีความโลภที่จะเบียดเบียนคนอื่นๆ ซึ่งจะทำให้มีความสุขในชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะ”

 

 

6.นางสาว ณัฐริกา เฝ้าด่าน (วิว)

 “คำสอนของพ่อหลวง ที่ยืดถือและจดจำไว้ตลอดนั้น พระองค์ท่านได้เคยทรงตรัสไว้ว่า...เมื่อเรามีงานเราต้องทำให้เต็มที่ที่สุด แล้วงานถึงจะสำเร็จออกมาด้วยดี ยิ่งถ้าเรามีคุณธรรมด้วย งานเราก็จะยิ่งออกมาดี วิวคิดเสมอว่า ถ้าเรามีโอกาสได้ทำงาน ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไร เราก็จะตั้งใจทำให้ถึงที่สุด เพราะเมื่อเรามีโอกาสที่จะทำแล้ว เราก็จะต้องตั้งใจทำให้ดี สุดความสามารถ แม้ผลที่ได้จะออกมาเป็นอย่างไร เมื่อเราทำดีที่สุดแล้วเราจะไม่รู้สึกเสียดายภายหลังกับผลลัพธ์ที่ออกมา  ซึ่งวิวขอน้อมนำคำสอนข้อนี้มาใช้ในชีวิตการทำงานตลอดมาค่ะ”

 

7.นางสาว ณัฐธิดา ตรีชัยยะ (เบนซ์)

“คำสอนของพ่อ ที่มักจะระลึกถึงอยู่เสมอ คือ การที่คนเราเป็นผู้รับแล้ว ก็ต้องคิดที่จะเป็นผู้ให้ด้วย เปรียบเสมือนคนเราที่ต้องมีน้ำใจไมตรีต่อกัน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่เพียงอย่างเดียว รับแล้วต้องรู้จักตอบแทนบุคคลที่เขาดีต่อเรา ซึ่งทุกๆ อย่างไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองมากมายค่ะ การช่วยเหลือ-แสดงน้ำใจด้วยความเสียสละ จะทำให้เราสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ”