ชมภาพชุด ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ รับปริญญาเอกมทร.พระนคร

วันที่ 16 ธ.ค. 2557 เวลา 21:15 น.
ชมภาพชุด ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ รับปริญญาเอกมทร.พระนคร
ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ผลดี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.พระนคร

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. กองประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้เผยแพร่ภาพ ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ผลดี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เมื่อที่ 16 ธ.ค. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยังเผยแพร่คลิปที่ติ๊กเจษฎาภรณ์ ให้สัมภาษณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยด้วย โดย หนุ่มติ๊กได้ฝากถึงบัณฑิตราชมงคลว่า จงเป็นคนดีและเป็นคนเก่งของสังคม

ทั้งนี้ภาพและคลิปดังกล่าวได้ถูกส่งต่ออย่างกว้างขวาง และมีสมาชิกเฟซบุ๊กร่วมแสดงความยินดีกับติ๊กเป็นจำนวนมาก

ชมภาพเพิ่มเติม www.facebook.com/RMUTTCITY

ชมคลิป http://youtu.be/rxuvV_H1LXE