สิ้น!"กาญจนา นาคนันทน์"เจ้าของนิยายดัง "ผู้ใหญ่ลีกับนางมา"

วันที่ 31 พ.ค. 2557 เวลา 08:39 น.
สิ้น!"กาญจนา นาคนันทน์"เจ้าของนิยายดัง "ผู้ใหญ่ลีกับนางมา"
“กาญจนา นาคนันทน์”ศิลปินแห่งชาติ นักเขียนนิยายชื่อดังหลายเรื่อง ผู้ใหญ่ลีกับนางมา,ธรณีนี่นี้ใครครอง,ผู้กองยอดรัก วัย 93 ปีเสียชีวิต ด้วยโรคชรา

วันที่ 30พ.ค. นางนงไฉน ปริญญาธวัช หรือเจ้าของนามปากกา "กาญจนา นาคนันทน์" ศิลปินแห่งชาติ ปี 2555 วัย 93 ปี  และนักเขียนนวนิยายชื่อดัง เสียชีวิตอย่างสงบ ที่บ้านพักหมู่12 บ้านนากะชาย ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

ผลงานที่โดดเด่นในการวรรณกรรมไทย ได้แก่ นวนิยายพาฝันแนวชีวิตชนบท เช่น ผู้ใหญ่ลีกับนางมา ธรณีนี่นี้ใครครอง นวนิยาย ชุดผู้กองยอดรัก ยอดรักผู้กอง และผู้กองอยู่ ไหน ซึ่งนวนิยายหลายเรื่องมีผู้นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายครั้ง ตั้งแต่อดีตสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งได้ รับเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นศิลปินแห่งชาติในปี 2555 สาขาวรรณศิลป์ เนื่องจาก เป็นศิลปินผู้สร้างงานวรรณศิลป์อันทรงคุณค่า จนมีงานประพันธ์หลายเรื่องได้รับคัดเลือก ให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาในสถาบันศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงอุดมศึกษา