So Long คว้าชนะเลิศเอนิเมชั่นการออม

วันที่ 28 ต.ค. 2556 เวลา 16:23 น.
So Long คว้าชนะเลิศเอนิเมชั่นการออม
“So Long” คว้ารางวัลชนะเลิศ ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2013 หัวข้อส่งเสริมการออม

น.ส.พัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า บริษัทเห็นความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันและความมั่นคงแก่สังคมไทย ด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆ แก่เยาวชน ภายใต้แนวคิด ‘ปันความรู้สู่เด็กไทย’ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะรอบด้านมากมายตลอดทั้งปี เพื่อให้สังคมไทยพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งโครงการ “ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2013 โดย อลิอันซ์ อยุธยา” เป็นหนึ่งในหลายโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว และยังคงได้รับความสนใจจากเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าเยาวชนไทยยังคงสนใจที่จะพัฒนาความสามารถของตนและกล้าแสดงออกในเรื่องที่สร้างสรรค์

“ปีนี้เราพยายามเลือกหัวข้อที่เปิดกว้างให้เยาวชนได้คิดทบทวนถึงสิ่งที่ใกล้ตัว ซึ่งก็คือการบริหารเงิน หรือ การออม ภายใต้หัวข้อ “การออมหายไป ทำอย่างไรให้กลับมา” จากผลงานที่ส่งเข้ามา สะท้อนว่าเยาวชนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการออมและการมีวินัยทางการเงิน และสามารถสื่อสารออกมาได้อย่างดีในรูปของภาพยนตร์เอนิเมชั่นคุณภาพเยี่ยม ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าโครงการนี้มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่มีจิตสำนึกในเรื่องการประหยัดการใช้จ่ายอย่างมีวินัย และมีความมั่นใจในศักยภาพของตน นำไปสู่การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ” น.ส.พัชรา กล่าว

น.ส.พัชรา กล่าวว่า สำหรับในปีนี้รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตกเป็นของทีม “So Long” ในชื่อเรื่อง “Fire Flies” ของ น.ส.ธัญสินีย์ เหล่าวีระธรรม น.ส.แวววรรณ เจริญสุข และน.ส.สุวัสสา มารัตน์ จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ และรางวัลรองชนะเลิศระดับอุดมศึกษา (ปีนี้ระดับอุดมศึกษาไม่มีทีมที่สามารถผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ) ได้แก่ทีม “สารขัณฑ์” ในชื่อเรื่อง “Gold Eater” ของนายสาธุกร สมีน้อย พีรพัชร เลขะกุล และอภินันท์ เตียวสุวรรณ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยผู้ชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาจะได้ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษารวมมูลค่า 2.56 แสนบาท กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ ทุนประกันภัยรวมมูลค่ากว่า 13 ล้านบาท เป็นเวลา 1 ปี พร้อมนำทีมผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา เดินทางไปทัศนศึกษางานเอนิเมชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ และศึกษาวิธีการทำเอนิเมชั่นระดับมืออาชีพ ส่วนทีมรองชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ทุนการศึกษาจำนวน 3 หมื่นบาท และกรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุระยะเวลา 1 ปี  ทุนประกันภัยท่านละ 5 แสนบาท จาก อลิอันซ์ อยุธยา  

"คุณภาพของผลงานที่ผ่านเข้ารอบมา ถือว่ามีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก และเชื่อมั่นว่า หากได้รับการพัฒนาและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง จะสามารถยกระดับวงการเอนิเมชั่นไทยให้ก้าวไกล และประสบความสำเร็จได้ในระดับสากล เฉกเช่นเยาวชนรุ่นก่อนๆ ที่สร้างชื่อให้กับประเทศไทย ด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวด ASIA DIGITAL ART AWARDS ณ ประเทศญี่ปุ่น” น.ส.พัชรา กล่าว