20 ผู้เข้าประกวด MTW เริงร่าที่ภูเก็ต

วันที่ 16 มี.ค. 2556 เวลา 21:28 น.
20 ผู้เข้าประกวด MTW เริงร่าที่ภูเก็ต
กิจกรรม Miss Thailand World 2013 on the Beach กับ 20 สาวงามผู้เข้าประกวดในชุดว่ายน้ำ

20 สาวงาม ผู้เข้าประกวด "มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013" เหินฟ้าด้วยสายการบินแอร์เชียจากกรุงเทพฯสู่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเก็บตัวทำกิจกรรม ระหว่างวันที่12-14 มีนาคมที่ผ่านมา โดยเข้าพักที่โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานที่เก็บตัวในการทำกิจกรรมครั้งนี้

01 - พลอย-ธันยาภัทร  ศิริโชติ02 -  เม- นิศาชล  ต้วมสูงเนิน03 – พิมพ์-พิมพ์จันทร์  พิชยะสูตร 04 – ลูกตาล – ศุภิสรา  ชมภูศรี05 – อี้ – วิลาสินี  จันทร์วุฒวงศ์06 – เอม – ศุกลนิจ  เมทางสุเวช07 – ดีน  - พรรณเพียงเดือน  สารพัตร08 – นาตาลี – กัญญาภัค  โภคสมบูรณ์09 – นาตาลี – ณัฐาศินี  วิชัยดิษฐ์10 – ลูกแก้ว – ณัฐธิดา  ปนสันเทียะ11 – แป้ง – พิจิตรา  กองสอน12 – ตะวัน – ปัภฑณัญ  จันทรโชตะ13 – อดีนา – เดอร์ริล  จ๊อบ14 – แอม – ศุทธิกาญจน์  เมทางเวช15 – ปุ๊กปิ๊ก – ณัฏฐกันย์  อัมพรพงษ์16 – บุ้งกี๋ – ระชา  รักขพันธ์17 – แบม – เปรมินทร์  ทับแก้ว18 – โดนัท – ณัฐชยา  มั่งนิมิตร19 – เมเม่ – กานต์กุลยา  ฉิมพลีนาศรม20 -  เบลล์ – ภัทรานิษฐ์  ฐษนุพงศ์ปกรณ์

เต็มตาอีกครั้งกับ 20 สาวงาม ผู้เข้าประกวด Miss Thailand World 2013 โชว์สัดส่วนในชุดว่ายน้ำ// ภาพ ประกฤษณ์ จันทะวงษ์ ที่นี่ http://www.posttoday.com/รูปภาพ/210684/Review-Miss-Thailand-World-2013-on-the-Beach