ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา พันธกิจ ‘บุญ 1 บาท เพื่อล้านชีวิต’

วันที่ 25 พ.ย. 2560 เวลา 09:41 น.
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา พันธกิจ ‘บุญ 1 บาท เพื่อล้านชีวิต’
โดย อณุสรา ทองอุไร ภาพ : นาราวิญจน์ นาราวรนันท์

เพราะพลังแห่งการให้คือ พลังแห่งความสุข โรงพยาบาลศิริราช มีพันธสัญญาตั้งแต่เปิดโรงพยาบาลจนถึงวันนี้ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่จะสืบสานปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สืบสานต่อมาถึงสมเด็จพระราชบิดา จนมาถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นโรงพยาบาลของแผ่นดิน

นี่จึงเป็นสิ่งที่ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ต้องผลักดันโครงการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยกระดับการให้บริการผู้ป่วยอย่างครบวงจรถวายเป็นพระราชกุศล โครงการก่อสร้างจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ เดือน พ.ค. 2562 แต่ปีหน้าเดือน ส.ค.จะมีการเปิดใช้พื้นที่ชั้น 1-4 ส่วนหนึ่งก่อน

 รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล อีกทั้งเป็นผู้ชี้นำทางสังคม ด้านสุขภาพ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมไทย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน  

 เงิน 1 บาทของคุณ กำลังจะมีความหมายต่อคนอีกหลายล้านชีวิต ในการสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช 
 โดยสามารถบริจาคผ่านบาร์โค้ดที่จุดแคชเชียร์ หรือกล่องบริจาคที่จุดบริการลูกค้า Family Mart, Tops Market, Central Food Hall สาขาที่ร่วมโครงการ พลังแห่ง “การให้” พลังแห่ง “ความสุข” #OneBahtForMillion

..........โปรย 1.........

"เวลาที่คิดถึงพระองค์ท่าน อย่าแค่คิดถึงอย่างเดียว แต่ให้นำคำสอนที่พระองค์ท่านเคยสอน เคยปฏิบัติให้เห็น นำมาปรับใช้ได้จริงเพราะเป็นของดี ของมีประโยชน์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประหยัดพอเพียง ความกตัญญูต่อสมเด็จย่าในฐานะลูกพระองค์ท่านมีความกตัญญูรู้คุณ ในฐานะบิดาพระองค์ท่านทรงมีเมตตาธรรมอ่อนโยนกับพสกนิกร ในแง่การทำงานก็คือ รู้ลึกรู้จริง หาข้อมูลลงมือทำด้วยความอุตสาหะ ทรงริเริ่มทำเรื่องใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง"

............โปรย 2...........

"ตอนเรียนจบใหม่ๆ แม่ก็สอนว่าเวลาแม่ไปหาหมอแล้วเจอหมอที่ใจดียิ้มแย้มแจ่มใส เจอพยาบาลที่ไม่หงุดหงิดกับคนไข้ จะเป็นวันที่แม่มีความสุขมากเป็นวันที่ไปหาหมอแล้วจะสบายใจที่สุด แม่อยากให้ลูกเป็นหมอที่ใจดียิ้มแย้มกับคนไข้ไม่ว่าลูกจะเหนื่อยสักแค่ไหน ก็ขอให้ลูกยิ้มกับคนไข้มีเมตตากับคนไข้นะ คำพูดของแม่นี้อยู่ในใจตลอดมา เวลาสอนนักศึกษาแพทย์ก็จะเล่าเรื่องนี้ให้พวกเขาฟังเสมอ ไม่ว่าเหนื่อยแค่ไหนเวลาตรวจคนไข้ก็พยายามยิ้มเข้าไว้ เขาทุกข์กายแล้วก็ขอให้เขาสบายใจ"