ทำความรู้จัก คุณย่าเยาวเรศ บุนนาค

วันที่ 19 พ.ย. 2560 เวลา 09:33 น.
ทำความรู้จัก คุณย่าเยาวเรศ บุนนาค
โดย วันพรรษา อภิรัฐนานนท์ ภาพ วิศิษฐ์ แถมเงิน

เยาวเรศ บุนนาค หรือที่ลูกศิษย์สถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ เรียกว่า “คุณย่าเยาวเรศ” คุณย่าต่อสู้กับโรคร้ายบนโลกนี้ด้วยความเชื่อในพลังสมาธิ ที่สามารถเหนี่ยวนำพลังคอสมิกที่อยู่รอบตัว ให้ไหลผ่านเข้าสู่ร่างกาย เพื่อกระตุ้นหรือฟื้นฟูอาการเจ็บไข้ต่างๆ 

คุณย่าอายุ 88 ปีแล้ว หากแม้ในวัยชรา คุณย่าก็ยังแข็งแรง โดยเฉพาะระบบความคิดที่กระฉับกระเฉงว่องไว ผิดแผกกับผู้สูงอายุในวัยเดียวกัน รวมทั้งผิวพรรณที่ผ่องใส (มาก) ปัจจุบันคุณย่าพำนักอยู่ที่อาคารพรสวรรค์ ถนนเทศบาลนิมิตใต้ ซึ่งช้เป็นที่อยู่และที่ทำการของ บริษัท พรสวรรค์เทคนิคอล ซึ่งตั้งมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว

“ท่าน พล.ร.ต.หลวงสุวิชานแพทย์ได้เล็งเห็นด้วยญาณของท่านว่า ย่าจะเป็นผู้นำในหลักวิชากายทิพย์ได้ จะพาผู้คนในสังคมไทยให้หลุดพ้นจากภาวะความเจ็บความไข้ ย่าได้รับปากท่านอาจารย์ว่า จะสืบทอดวิชาของท่าน” คุณย่าเล่า

หลังจากนั้นคุณย่าได้รับการถ่ายทอดวิชาสมาธิเบื้องต้นจากอาจารย์ พล.ร.ต.หลวงสุวิชานแพทย์ จากนั้นเดินทางไปเรียนเพิ่มเติมพลังคอสมิกที่สหรัฐอเมริกา ตอกหมุดองค์ความรู้ก่อนกลับมาร่างหลักสูตรวิชาพลังกายทิพย์ในไทย

จากวันนั้นถึงวันนี้ 33 ปี พลังกายทิพย์ได้เผยแพร่ออกไปสมตามปณิธานท่านอาจารย์ นั่นคือ การพัฒนาพลังสมาธิ เชื่อมต่อน้อมนำพลังคอสมิก เพื่อรักษาสุขภาพ

คุณย่าปรารภว่า อยากให้รัฐบาลเห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพประชาชนในชาติ เนื่องจากต่อไปในอนาคต สังคมไทยก็จะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย เห็นควรหรือไม่กับการตระหนักรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนในสาขาวิชาที่จะเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชน นำมาใช้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ

“ย่าอยากฝากว่า ทหารควรเรียนวิชานี้ที่สุด อยากสอนทหารในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อที่ว่าเมื่อมีปัญหาสุขภาพร่างกายเล็กๆ น้อยๆ ก็จะได้รู้จักที่จะดูแลรักษาตัวเองกันได้ ถ้าอยากได้หลักสูตรเร่งรัด ก็สามารถจัดให้ได้ภายใน 3 วัน จากปกติเป็นหลักสูตร 6 วัน”

ถามคุณย่าถึงความปรารถนาสุดท้าย ที่สุดของความปรารถนา คือ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพใจ สุขภาพกายที่เข้มแข็งแข็งแรงถึงกระทั่งถึงอายุขัย ไม่สร้างภาระและปัญหาให้กับผู้อื่น

ประสงค์เรียนพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ เปิดอบรมเดือนละ 1 ครั้ง สอบถาม โทร. 02-580-3388 หรือ www.khunya.in.th, Facebook.com/KhunyaYaowares