MUNIE แบรนด์คนไทย โชว์ศักยภาพสินค้าไลฟ์สไตล์ในเวที Milan Design 2022 อิตาลี

วันที่ 30 มิ.ย. 2565 เวลา 10:42 น.
MUNIE แบรนด์คนไทย โชว์ศักยภาพสินค้าไลฟ์สไตล์ในเวที Milan Design 2022 อิตาลี
MUNIE เอสเอ็มอีแบรนด์ไทย เผยจุดเด่นไอเท็มไลฟ์สไตล์แนวคิดยั่งยืน ผ่านกระบวนการผลิตต้นน้ำถึงปลายน้ำ เปิดตลาดยุโรปผ่านเวที Milan Design 2022 อิตาลี

นางสาววิลาสินี ชูรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามรุ่งเรือง จำกัด ผู้ผลิตและทำตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์แบรนด์ มูนี (MUNIE) เปิดเผยว่า บริษัทมีโอกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ Milan Desisn Week 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-12 มิ.ย. 2565 ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี พร้อมด้วยผู้ประกอบการธุรกิจไทยรวม 45 แบรนด์ ในฐานะ Top Thai Designers ที่ได้รับรางวัล DEmark, Talent Thai และโครงการ DEWA & DEWI

สำหรับแบรนด์ MUNIE เป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนโครงการ DEWA &DEWI จากการนำของเสียในภาคการเกษตรมาพัฒนาเป็นสินค้าของใช้ของตกแต่งบ้าน โดยนำสินค้าเข้ามาร่วมจัดแสดงงานฯในครั้งนี้ 5 หมวดภายใต้แนวคิด (คอนเซ็ปท์) บีซีจี โมเดล (BCG Model) ลดการใช้พลังงาน และปล่อยของเสียเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคู่ความยั่งยืนชุมชน สู่การผลิตสินค้าจากเส้นใยผักตบชวา

โดยผลงานที่นำไปจัดแสดงงานฯในครั้งนี้ภายใต้คอลเล็กชันในชื่อ “Delight” ไอเท็มของตกแต่งและการใช้งานภายในที่อยู่อาศัย เช่น หมอนสามเหลี่ยม และรองเท้าสลิปเปอร์ (slippers) ซึ่งได้การตอบรับดีจากกลุ่มผู้เข้าร่วมชมงานและสื่อมวลชน จากต่างประเทศ ที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์คามเป็นไทย แต่มีความร่วมสมัย ด้วยลวดลายผ้าเส้นใยผักตบชวา

"แบรนด์MUNIE เริ่มเส้นทางการผลิตสินค้าไลฟ์สไตล์จากการนำผักตบชวามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักตั้งแต่ 5ปีก่อน จากการใช้วัชพืชดังกล่าว ที่ขึ้นกระจายแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วในแม่น้ำลำคลอง มาพัฒนาเป็นสินค้าผ่านกระบวนการผลิตเพื่อความยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึง ปลายน้ำ ด้วยการทำงานร่วมกับชุมชนกลุ่มทอผ้า พร้อมสร้างงานให้โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดฐานผลิต โดยดูแลอย่างใกล้ชิด" นางสาววิลาสินี กล่าว 

ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าร่วมจัดแสดงงานฯดังกล่าวแล้ว แบรนด์ MUNIE จะทำตลาดเชิงรุกในรูปแบบการทำงานร่วมกัน (Collaboration) กับกลุ่มนักออกแบบทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากเส้นใยผักตบชวา ควบคู่ไปกับการทำตลาดวัตถุดิบเส้นใยด้ายผักตบชวารูปแบบค้าปลีกมากขึ้น

พร้อมวางแนวทางการทำตลาดทั้งในและต่างประเทศสัดส่วน 80% และ 20% ตามลำดับ รวมถึงการให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมในชุมชนผู้ผลิตตั้งแต่ต้นทาง อย่างต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ให้การสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักผลักดันให้ยอดขายในประเทศเติบโตขึ้น และส่งเสริมให้สินค้าเป็นที่รู้จักและทำตลาดได้กว้างขวางมากขึ้น หลังผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 ไปแล้ว

นอกจากนี้ MUNIE ยังเตรียมนำผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ เข้าร่วมงาน Tokyo Gifts Fair ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2565 เพื่อขยายการทำตลาดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าแบรนด์ไทย ทำตลาดส่งออก