logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

“ดีพร้อมเปย์” ปล่อยกู้เอสเอ็มอีรายละ 5 ล้าน ปลดล็อคสภาพคล่องฝ่าทางตันธุรกิจ

12 เมษายน 2565

กรมส่งเสริมฯ เร่งช่วยผู้ประกอบการเผชิญวิกฤตสภาพคล่องออกมาตรการดีพร้อมเปย์ เงินกู้ระยะสั้น รายละไม่เกิน 5 ล้าน ดอกเบี้ยก้าวหน้าคงที่ ตั้งเป้าอุ้มไม่ต่ำกว่า 30 กิจการ

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ทิศทางเศรษฐกิจและการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น หลายธุรกิจมีความพร้อมที่บุกตลาดทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังพบว่าผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ เนื่องจากประสบปัญหาหนี้สินสะสมเนื่องจากวางแผนการเงินไม่รัดกุม ประกอบกับการแพร่ระบาดที่ยืดเยื้อ สถานะหนี้สินสะสมในภาคครัวเรือนจึงสูงกว่าร้อยละ 90 ของจีดีพี ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เงินทุนไม่เพียงพอ ต้องชะลอการดำเนินการ และบางส่วนตัดสินใจหยุดดำเนินกิจการ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ให้สามารถก้าวต่อไปได้ในสมรภูมิธุรกิจ ได้สั่งการไปยังทุกหน่วยงานในกำกับให้เร่งหาวิธีการส่งเสริมแหล่งเงินทุนและการเข้าถึงโอกาสในการพัฒนา  โดยกรมส่งเสริมฯได้ขับเคลื่อนนโยบายดีพร้อมแคร์ (DIPROM CARE) ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ได้แก่  ดีพร้อมเปย์ (DIPROM Pay) โครงการสินเชื่อระยะสั้น ให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจในระยะเร่งด่วน ซึ่งวางกรอบวงเงินสินเชื่อไว้ 30 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี (SMEs) ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการของดีพร้อม ในช่วงปีงบประมาณ 2564 – 2565 โดยสามารถกู้ได้ไม่เกินคนละ 5 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ยคงที่แบบขั้นบันได ภายในระยะเวลา 3 ปี ร้อยละ 3-5 ตามลำดับ ซึ่งสามารถยื่นขอรับพิจารณาสินเชื่อได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ยังมีดีพร้อมปลอดหนี้ (DIPROM Financial Literacy) โครงการอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสภาพการเงิน การบริหารจัดการเงินทุน การทำบัญชีสำหรับเจ้าของธุรกิจ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อติดอาวุธและสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ดีให้กับผู้ประกอบการ แก้ปัญหาหนี้สินสะสม ถือเป็นการแก้ปัญหาหนี้เอสเอ็มอีในระยะยาว ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://learning.dip-sme-academy.com/

ดร.ณัฐพล กล่าวว่า เมื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีทักษะเชี่ยวชาญในการบริหารการเงิน รวมทั้งสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้แล้วก็จะสามารถสร้างสภาพคล่องให้เกิดขึ้น รวมทั้งวางแผนวิธีรักษาสภาพคล่องเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยทางตรงที่จะรักษาอัตราการจ้างงาน ทั้งยังมีส่วนช่วยให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตามตั้งเป้าหมายให้ผู้ประกอบการได้รับการพิจารณาสินเชื่อระยะสั้นดีพร้อมเปย์ (DIPROM Pay) ไม่น้อยกว่า 30 ราย ขณะที่ผู้ประกอบการกว่า 1,221 กิจการ จะมีทักษะความเชี่ยวชาญด้านการเงิน ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปี ของการดำเนินการ ดีพร้อม ได้ช่วยให้ผู้ประกอบเข้าถึงสินเชื่อของทั้งหน่วยงานภาครัฐ และธนาคารเอกชน รวมมูลค่ากว่า 142 ล้านบาท