สมาพันธ์SMEไทย ขยายเครือข่ายเอสเอ็มอีไทย ดันโตก้าวกระโดด

วันที่ 12 พ.ย. 2563 เวลา 17:46 น.
สมาพันธ์SMEไทย ขยายเครือข่ายเอสเอ็มอีไทย ดันโตก้าวกระโดด
สมาพันธ์SMEไทย ฟังเสียงคนตัวเล็ก สะท้อนปัญหาสู่ภาครัฐ เร่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ นำที่ปรึกษาเสริมทัพSMEไทย

นายณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์SMEไทย กล่าวว่า สมาพันธ์SMEไทย เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กกลางย่อม(SME) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการSMEให้เกิดกลุ่มก้อน เพื่อgชื่อมโยงผู้ประกอบการไปสู่ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคการผลิต ภาคการเงินให้เกิดสภาพคล่องให้ได้มากที่สุด และต้องการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน

"การสร้างเครือข่ายถือเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการ นอกจากนั้นยังเปิดรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีฝีมือ และมีจิตอาสา เข้ามาร่วมคิดและทำงานให้แก่พี่น้องSMEในมิติต่างๆ” นายณพพงศ์ กล่าว

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน 150 ท่าน รวมกว่า 150 กิจการ พบว่าผู้ประกอบการส่วนมากต้องการความรู้ในการทำธุรกิจ ทำให้ธุรกิจที่ทำอยู่เติบโตแบบก้าวกระโดด การปรับมายเซ็ต คำแนะนำในการเข้าถึงเงินทุน และการหาต้นทุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ต้องการความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ไอที และอื่นๆ

นายณพพงศ์ กล่าวว่าการได้รับทราบความต้องการของผู้ประกอบการในครั้งนี้ ทำให้ทางสมาพันธ์ ฯ ต้องเร่งจัดทำหลักสูตร พร้อมทั้งสรรหาผู้ชำนาญด้านต่าง ๆ แหล่งเงินทุน เครือข่ายอื่น ๆ

ด้านนายกฤชนันท์ อัยยปัญญา เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึง บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อผู้ประกอบการSME ว่ากระทรวง ฯ ยังคงมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในการผลิตสินค้า และยังเป็นหน่วยหนึ่งที่แข็งแกร่งในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น ทางกระทรวง ฯ ยังได้จัดให้มีศูนย์ข้อมูล การจัดงานเพื่อกระตุ้นยอดขาย

"ตลอดปี 2563 โลกและประเทศไทยเผชิญปัญหาที่ไม่เคยมีใครพบมาก่อน คือการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ภาคการผลิตบางภาคหยุดชะงัก รายได้หายได้ หลังจากการเปิดบ้านสมาพันธ์SMEไทย จะนำสิ่งที่ได้รับทราบว่าเป็นอุปสรรคในการทำงานไปเร่งแก้ไข และหวังให้สถานการณ์ของSMEไทยรีบกลับมาเหมือนเดิม” นายกฤชนันท์ กล่าว