จัดใหญ่!“สสว.CONNEXT : SME Festival”เริ่มสัญจรทั่วประเทศช่วยผู้ประกอบการ

วันที่ 12 พ.ย. 2563 เวลา 15:47 น.
จัดใหญ่!“สสว.CONNEXT : SME Festival”เริ่มสัญจรทั่วประเทศช่วยผู้ประกอบการ
สสว.เดินหน้าจัดงาน"สสว. CONNEXT : SME Festival  “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาส ให้ SME”ฟื้นเศรษฐกิจในประเทศตั้งเป้าสร้างรายได้ให้ SME กว่า 35 ล้านบาท โดยจัดหมุนเวียนทุกภาคทั่วประเทศ

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว.ได้จัดงานแสดงสินค้า สสว. CONNEXT : SME Festival “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาส ให้ SME” เนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้แก่ ปัญหาสงครามการค้า และปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินธุรกิจหรือประกอบการได้ตามปกติ ด้วยเหตุนี้ สสว. ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้ดำเนินโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจร หรือ มาตรการ MSME 2020 จำนวน 8 ด้าน 13 มาตรการ เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีรายย่อย และแก้ 5 ปัญหาสำคัญของ SME ทั้งปัญหาแหล่งเงินทุน ความรู้ ทักษะ การบริหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และฟื้นฟูกิจการ โดย 1 ในมาตรการสำคัญที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีคือ มาตรการส่งเสริมด้านการตลาด ด้วยโครงการจัดงานแสดงสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมถึงลดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 2019

นายวีระพงศ์ กล่าวว่า การจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศสำหรับเอสเอ็มอีหรือ SME FEST เป็นงานแสดงสินค้าให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสัญจรในภูมิภาคต่าง ๆ ให้เกิดการกระจายรายได้ทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ รวมถึงสร้างประสบการณ์ด้านการตลาดและเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันและขยายตลาดได้ โดยร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดงานดังกล่าว

“งานแสดงสินค้า สสว. CONNEXT : SME Festival “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาส ให้ SME” จัดภายใต้โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME FEST เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี / ไมโคร เอสเอ็มอี ภาคการผลิต การค้า และการบริการ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ได้แก่ สงครามการค้าสหรัฐ-จีน และ โควิด-19 จำนวนกว่า 2,000 ราย มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อเพิ่มช่องทางในการแสดงและจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี การสร้างโอกาสทางการตลาดและบรรเทาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการ  รวมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับเอสเอ็มอีและกระจายรายได้ให้เกิดการหมุนเวียนทั่วประเทศ”นายวีระพงศ์กล่าว

สำหรับ การจัดงาน สสว. CONNEXT : SME Festival “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาส ให้ SME” จะจัดขึ้นทั้งหมด 10 ครั้ง ใน 10  จังหวัด คือ ภาคกลาง จ.สมุทรสงคราม ภาคตะวันตก จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา ภาคเหนือ จ.ลำปาง และพะเยา ภาคใต้ จ.พัทลุง และยะลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา ขอนแก่น และหนองคาย โดยในวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายนนี้  จะจัดเป็นครั้งแรกที่จ.นครราชสีมา ณ ลานไทยมุง ตลาดเซฟวัน

ทั้งนี้ คาดหวังว่า งานแสดงสินค้า สสว. CONNEXT: SME Festival “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาส ให้ SME” ครั้งนี้ นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีจากจังหวัดต่าง ๆ อาทิ ผัดหมี่โคราช จ.นครราชสีมา เครื่องเงินประดับนิล จ.กาญจนบุรี มะม่วงแปรรูป จ.ฉะเชิงเทรา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด จ.สมุทรสงคราม ผ้าทอไทลื้อ จ.พะเยา กาแฟแม่แจ๋ม จ.ลำปาง ข้าวสังข์หยด จ.พัทลุง กล้วยผงชาวภูเวียง จ.ขอนแก่น เนื้อปลานิลแปรรูป จ.หนองคาย และลองกองแช่อิ่ม จ.ยะลา ยังเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการมีสถานที่ในการแสดงและจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น เกิดโอกาสในการต่อยอดทางการค้า และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และนำไปสู่การสร้างรายได้ เป็นการกระจายรายได้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ซึ่งจะมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์และเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 2,000 ราย และคาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท” นายวีระพงศ์กล่าวในที่สุด