หนุนสร้างรายได้ชุมชนเมืองเก่าผลิตหน้ากากพื้นเมืองขายออนไลน์

วันที่ 17 พ.ค. 2563 เวลา 19:27 น.
หนุนสร้างรายได้ชุมชนเมืองเก่าผลิตหน้ากากพื้นเมืองขายออนไลน์
อพท.สบช่องช่วงโควิด-19 รวมกลุ่มผลิตหน้ากากผ้าพื้นเมืองชื่อ 'หน้ากาก น่านน่าน' พร้อมโปรโมทชุมชนบ้านโคมคำและชุมชนบ้านนาซาว แหล่งท่องเที่ยวสำคัญเมืองเก่าน่าน รอวันปลดล็อคปิดเมืองปิดประเทศ ต้อนรับนักท่องเที่ยว

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้กิจกรรมการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงัก แต่เพื่อสร้างรายได้เสริมในช่วงเวลานี้ ชุมชนของ อพท.ในพื้นที่พิเศษได้มีการพัฒนาสินค้า“หน้ากากผ้าพื้นเมือง”ออกจัดจำหน่ายแก่ผู้สนใจซื้อใช้หรือซื้อเป็นของฝากผ่านช่องทางการขายแบบออนไลน์ 

สำหรับในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ซึ่งมีความโดดเด่นเรื่องผ้าทอมือ ได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่สวยงามนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาดในขณะนี้ เพราะเป็นสินค้าที่ประชาชนยังจำเป็นที่ต้องใช้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ประเทศไทยยังต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

แนวทางการพัฒนาของ อพท.เพื่อต้องการเพิ่มศักยภาพให้แก่ชาวบ้านและชุมชนการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองจึงเป็นที่มาของการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์  ล่าสุดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคมคำ ตำบลม่วงตื๊ดและกลุ่มทอผ้าบ้านนาซาว จังหวัดน่าน จึงนำผ้ามาออกแบบตัดเย็บเป็นหน้ากากผ้าอนามัย ด้านนอกเป็นผ้าฝ้ายทอมือ ด้านในบุด้วยผ้าป่านหรือผ้ามัสลินภายใต้คอนเซ็ป หน้ากาก น่าน น่าน สวยงามและถูกต้องตามหลักสุขอนามัยด้วยลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์พื้นบ้าน  เช่นลวดลายตาโก้งดั้งเดิม ลายตาโก้งผ้าขาวม้า ลายผ้าทอสีพื้นลายมุก ลายตาไล่ และลายน้ำไหล เป็นต้น

“กิจกรรมของ อพท.ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือภาคประชาชนในชุมชนให้มีรายได้เสริมและยังได้ผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาดคือหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19  เป้าหมายของชุมชน เพื่อสร้างรายได้เพิ่มในช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเยือน และยังว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เฟสบุ๊ค บ้านโคมคำ-โคมเมืองน่าน   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จในการช่วยให้ชุมชนมีอาชีพและรายได้ในช่วงที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19ได้เป็นอย่างดี”นายทวีพงษ์กล่าว

อย่างไรก็ตาม ชุมชนบ้านโคมคำและชุมชนบ้านนาซาว เป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ที่ อพท.ได้เข้าไปส่งเสริม และยกระดับให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนืออีกแห่งหนึ่งตามความสำเร็จในแผนงานการพัฒนาท่องเที่ยโดยชุมชนของ อพท. ซึ่งชุมชนจะมีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวในด้านต่างๆปัจจุบันจึงเป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนอื่นๆที่สนใจ และ อพท.ยังคงเดินหน้าส่งเสริมพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เข้าสู่มาตรฐานเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก(UNESCOCreative Cities Network-UCCN)ตามแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี ของ อพท.