มหาดไทยผนึกกำลังปั้นแบรนด์ "อต. Select" ช่วยสินค้าชุมชน

วันที่ 23 มี.ค. 2563 เวลา 20:16 น.
มหาดไทยผนึกกำลังปั้นแบรนด์ "อต. Select" ช่วยสินค้าชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชนจับมือองค์การตลาดผนึกโอทอปเรดเดอร์ร่วมสร้างแบรนด์ "อต. Select" หนุนสินค้าชุมชนเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าโอทอปให้มีช่องทางการขายผลผลิตเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.)กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน และ นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธาน OTOP เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผอ.องค์การตลาด (อต.) ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการสินค้าชุมชน สู่ชุมชน เพื่อชุมชน เพื่อสร้างรายได้ผ่านการสร้างตราสินค้า"อต. Select" โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผอ.องค์การตลาด และ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 องค์การตลาด สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตสินค้าโอทอป ให้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตที่เพิ่มขึ้น มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ มีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลผลิตที่ดี และเป็นการส่งเสริมให้สินค้าดังกล่าวได้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม องค์การตลาด กรมการพัฒนาชุมชน และบริษัท โอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะร่วมกันพัฒนาและออกแบบรูปแบบการดำเนินงานในระบบการบริหารจัดการของการดำเนินโครงการ โดยสรรหาผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และหรือผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย พร้อมสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมเพื่อให้โครงการดังกล่าวเกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

นายสุทธิพงษ์ กล่าวถึงความร่วมมือว่า ขอบคุณองค์การตลาดที่เป็นธุระในการที่ริเริ่มทำให้กลุ่มผู้ประกอบการโอทอปได้มีความเข้มแข็งทั้งระบบครบวงจร 20 ปีที่ผ่านมากรมการพัฒนาชุมชนได้ช่วยสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของการผลิตให้ประชาชนกว่า 87,000 กลุ่ม นับแสนรายการแบ่งเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จ ในฐานะที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการทำให้ผู้ประกอบการโอทอปมีความเข้มแข็งสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี และยังได้มีการส่งเสริมในเรื่องของการตลาด เช่น จัดตั้งศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าโอทอปตามจังหวัดต่างๆ จัดตลาด โอทอปที่เป็นระดับชาติ OTOP city, OTOP midyear, ศิลปาชีพ ประทีปไทย โอทอปก้าวไกลด้วยพระบารมี OTOP ภูมิภาคในจังหวัดต่างๆ เป็นต้น

ด้าน นายภาณุพล ผอ.องค์การตลาด กล่าวว่า องค์การตลาดและหน่วยงานภาคีเร่งเดินหน้าโครงการสินค้าชุมชน สู่ชุมชน เพื่อชุมชน เพื่อสร้างรายได้ผ่านการสร้างตราสินค้า ในช่วงที่เชื้อโควิด-19 ระบาดยังสามารถเลือกซื้อสินค้าในตลาดโมเดิร์นเทรด ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าปลีกได้ นับเป็นการช่วยเหลือคนไทยและประเทศชาติ เป็นอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อันจะส่งผลสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป

ขณะที่ นายวัชรพงศ์ กล่าวถึงความร่วมมือว่า ความเป็นมาของโครงการ เนื่องจากจำนวนร้านโชว์ห่วยหรือร้านในชุมชน ซึ่งอยู่กับสังคมไทยมานา มีจำนวนกว่า 3 แสนร้านค้าทั่วประเทศ โอทอปของเราเคยมุ่งแต่จะไปสู่สากล แต่ก็ยังมีโอทอปที่อยู่ในระดับกลาง ระดับล่างจำนวนมาก เช่น น้ำพริกไข่ต้ม ไข่เค็ม ต่างๆ ตลาดพวกนี้เป็นตลาดที่ใหญ่มาก และขายราคาไม่แพง และคู่แข่งจริงๆ ที่ชัดเจนยังไม่มี ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ก็โฟกัสตลาดเหล่านี้เป็นหลักไม่ใช่ในโมเดิร์นเทรด

อย่างไรก็ตาม จึงเป็นโอกาสช่องทางการตลาดที่สำคัญในขณะที่ทุกคนมุ่งสู่แต่ข้างบน แต่เราจะย้อนกลับสวนทางกลับสู่ตลาดชุมชน เป็นตลาดที่เราสามารถกำหนดได้เอง โดยทุกร้านเต็มใจจะเอาสินค้าไปวาง เพราะเขาไม่ต้องไปซื้อที่ตัวเมือง เสียค่าขนส่งที่จะเป็นต้นทุนให้กับร้านค้า ถ้าเราเอาสินค้าพวกนี้เข้าไปจำหน่ายในร้านค้าชุมชนได้ ทุกคนจะชอบเพราะไม่ต้องเสียค่าขนส่ง

"หากทุกจังหวัดสามารถทำได้จังหวัดละ 200 – 300 แห่ง หรือ 500 แห่งได้ หรือทั้งประเทศเป็นหมื่นร้านค้าได้ ก็จะส่งผลดี เพราะเราไม่ต้องนำสินค้าไปจำหน่ายในห้าง เสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากมาย ฉะนั้นโครงการนี้ จะเป็นโครงการที่จะกระจายสินค้าสู่ชุมชน ผมมองว่าเป็นเรื่องใหม่ของกรมการพัฒนาชุมชนสามารถช่วยชาวบ้านได้ ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นพื้นฐาน หากทุกจังหวัดนำเอาแนวคิดนี้ไปทำให้เข้มแข็งจะช่วยเหลือสินค้าในชุมชนได้มาก"นายวัชรพงศ์กล่าว

สำหรับโครงการนี้ องค์การตลาดก็จะได้เข้ามาช่วยเหลือ ในส่วนที่จะไปรับซื้อผู้ประกอบการ โดยเงินทุนขององค์การตลาด ทำให้ผู้ประกอบการเกิดรายได้ หลังจากนั้นองค์การตลาด ก็นำมาจำหน่ายต่อกับให้โอทอป เทรดเดอร์ โดยอาจจะให้เครดิตในการชำระจุดนี้ก็จะทำให้โอทอปเทรดเดอร์ไม่ต้องรับภาระหนักในเรื่องของการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ในขณะเดียวกันวงจรการจำหน่ายก็จะสามารถหมุนได้อย่างรวดเร็วและช่วยเหลือผู้ประกอบการได้เป็นจำนวนมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต