อัดหมื่นล้านอุ้มเอสเอ็มอี ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ เจาะกลุ่มท่องเที่ยว-บริการ

วันที่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 17:30 น.
อัดหมื่นล้านอุ้มเอสเอ็มอี  ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ เจาะกลุ่มท่องเที่ยว-บริการ
บอร์ด สสว. ไฟเขียวหลักเกณฑ์สินเชื่อกองทุนหมื่นล้าน ปล่อยกู้เอสเอ็มอีดอกเบี้ยต่ำ1% รายละ 5 แสนบาท-1 ล้านบาท ครอบคลุม 12,250 ราย

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(บอร์ดสสว.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้อนุมัติให้จัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนเอสเอ็มอีรายย่อย กรอบวงเงิน10,000 ล้านบาท หรือ โครงการกองทุนหมื่นล้าน พร้อมกับอนุมัติรายละเอียดหลักเกณฑ์การดำเนินงาน ซึ่งหลังจากนี้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(เอสเอ็มอีแบงก์) จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบเพื่อเข้าร่วมโครงการต่อไป

ทั้งนี้ โครงการกองทุนหมื่นล้านเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเพื่อการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติไปเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2562 พร้อมกับอีกหลายมาตรการ แต่มาตรการนี้เป็นส่วนของการสนับสนุนการลงทุนภายในประเทศ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้เอสเอ็มอีทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสภาพคล่องหรือลงทุนขยายกิจการ

นอกจากนี้ โครงการจะให้ความสำคัญกับเอสเอ็มอีในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ขยายกิจการ และยกระดับการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ โดยคาดว่าประมาณ 30% ของสินเชื่อจะเป็นการปล่อยให้แก่กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ โดยหลังจากบอร์ด สสว. อนุมัติหลักเกณฑ์ต่างๆ แล้วจะเริ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ คาดว่าจะเริ่มให้สินเชื่อผ่านเอสเอ็มอีแบงก์ได้ตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย. 2562 เป็นต้นไป

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สินเชื่อนั้น มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีรายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กรณีบุคคลธรรมดา วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท กรณีนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.0 % ต่อปี ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี ระยะเวลาปลอดชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 1 ปี

ส่วนเงื่อนไขอื่นนั้น ผู้กู้ทั้ง 2 ประเภทจะต้องมีบุคคลค้ำประกัน และเป็นผู้ที่ไม่เคยเป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือเงินทุนในโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐที่ ธพว. เป็นผู้ดำเนินการ โดยคาดว่าจะมีผู้ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตามโครงการนี้ไม่น้อยกว่า 12,250 ราย

นายสุวรรณชัย กล่าวว่า บอร์ด สสว. ยังได้อนุมัติเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2562-2563 ของ สสว. ให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณไปพรางก่อนในช่วงที่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ยังไม่มีผลใช้บังคับ โดย สสว.จะสามารถใช้งบประมาณได้ 50% ของงบประมาณปี 2562 คือประมาณ 500 ล้านบาท

นอกจากนี้ สสว. ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลดำเนินงานภายใต้งบประมาณประจำปี 2562 ว่าได้ดำเนินโครงการต่างๆ รวม 31 โครงการ เข้าถึงเอสเอ็มอีประมาณ 2 แสนราย โดย 29 โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ยังเหลือ 2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานจะเสร็จสิ้นในเดือนธ.ค. 2562 ได้แก่ โครงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีเป้าหมายเข้าถึงผู้ประกอบการ 5,000 ราย ขณะนี้ดำเนินการไปได้ 4,500 รายแล้ว เหลืออีก 3 เดือนที่เหลือคาดว่าจะดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ส่วนอีกโครงการคือกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐที่เหลือวงเงินอยู่ 3,000 ล้านบาท เหลือวงเงินอยู่ 1,800 ล้าน ซึ่งจะมีการปรับเงื่อนไขโครงการให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเงินทุนมากขึ้น โดยจะเสนอเข้า ครม. อนุมัติเร็วๆ นี้