พช.ปลื้มยอดขายสินค้าโอทอปบนเครื่องบนดีวันดีคืนเร่งคัดเลือกเพิ่ม

วันที่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 14:57 น.
พช.ปลื้มยอดขายสินค้าโอทอปบนเครื่องบนดีวันดีคืนเร่งคัดเลือกเพิ่ม
พช.เร่งคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อขายบนเครื่องบินเพิ่ม เผยตั้งแต่ปี 2559 นำไปขายแล้ว 982 ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ 182 ราย สร้างรายได้กว่า 272 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบินรอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานภาคี ประกอบด้วย บริษัท การบินไทย บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วม ณ กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน เกิดขึ้นจากนโยบายของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สามารถจำหน่ายบนเครื่องบินได้ เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพ และประสานสายการบิน เพื่อนำผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นไปจำหน่าย ซึ่งพล.อ.นุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ก็ยังได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนหาแนวทางให้สินค้า OTOP สามารถขายได้ทุกวัน

ทั้งนี้ มีหน่วยงานภาคีร่วมการดำเนินงาน 8 หน่วยงาน คือ กรมการพัฒนาชุมชน บริษัท การบินไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทท่าอากาศยานไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) มาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไปแล้ว 3 ครั้ง มีผู้ประกอบการส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดเลือก ทั้งสิ้น 26 ราย กว่า 200 ผลิตภัณฑ์ จากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย บนเครื่องบินได้จำนวน 982 ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 182 ราย สร้างรายได้มากกว่า 272 ล้านบาท

อธิบดี พช. กล่าวว่า การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการพัฒนา “เล็ก – ดี-มีคุณภาพ” ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องแสดงออกถึงอัตลักษณ์วิถีของความเป็นไทย แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นสากล และในปีพ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชน ก็จะเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน แหล่งท่องเที่ยวหลัก หรือแหล่งท่องเที่ยวรอง เพื่อดึงดูด ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ OTOP ได้เข้าถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม หรือแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนั้น ๆ นอกจากจะช่วยสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว ยังสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้อีกด้วย

สำหรับ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน นอกจากจะมีช่องทางการจำหน่ายผ่านแค็ตตาล็อก แล้วยังมีช่องทางการจำหน่ายผ่านแค็ตตาล็อกของ Duty Free Traveller ของบริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลและจำหน่ายผ่านระบบ E - Commerce เว็บไซต์ thailandmall.com ที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และเป็นช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ซื้อที่สนใจ

 

 

บทความแนะนำ