'พาณิชย์'ตั้งเป้าปั้นสมาร์ทโชห่วยครบ 1 หมื่นแห่งในปี '63

วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 13:24 น.
'พาณิชย์'ตั้งเป้าปั้นสมาร์ทโชห่วยครบ 1 หมื่นแห่งในปี '63
รมช.พาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านโชวห่วย-ค้าส่งคนไทย ลั่น!! โชห่วยต้องอยู่คู่สังคมไทย สั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดันเป็นวาระแห่งชาติ เร่งสร้างความเข้มแข็ง

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้ประกอบการร้านโชวห่วยและร้านค้าส่งในจังหวัดนครราชสีมา ว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผลักดันให้ ร้านโชวห่วย-ร้านค้าส่ง เป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องเร่งดำเนินการสร้างความเข้มแข็ง โดยให้การสนับสนุน เพิ่มทักษะความรู้ด้านการจัดการ้านค้า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่น รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนการใช้เงินในระดับภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคมเมืองกับสังคมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยตั้งเป้าหมายต้องการให้เกิดสมาร์ทโชวห่วยครบ 10,000 แห่งภายในปี 2563

“โชวห่วยร้านแรกที่ได้ตรวจเยี่ยม คือ ร้านพูนทรัพย์มินิมาร์ท ต.หมื่นไวย อ.เมือง ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกต้นแบบในหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาจากกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นร้านสมาร์ทโชวห่วยแห่งแรกใน ต.หมื่นไวย ซึ่งจากการพูดคุยพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของร้านโชวห่วย คือที่ผ่านมา คือ ไม่มีระบบการบริหารจัดการร้านค้าที่ดี การจัดร้านไม่เป็นระเบียบทำให้ลูกค้าหาสินค้าลำบาก ไม่มีระบบการตรวจเช็คสต็อกสินค้าทำให้บางครั้งสินค้าที่ซื้อมาจำหน่ายมีมากเกินความจำเป็นหรือสินค้าหมดอายุ นอกจากนี้ไม่สามารถจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้าในร้านได้ ฯลฯ แต่หลังจากที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นร้านสมาร์ทโชวห่วยที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการร้านค้า ทำให้ยอดขายในร้านเพิ่มขึ้นต่อเดือนประมาณร้อยละ 10-15 อีกทั้งได้ร่วมมือกับซัพพลายเออร์รายใหญ่ในการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย”นายวีรศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งสรุปปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ได้รับ พร้อมหามาตรการสนับสนุนส่งเสริมร้านค้าปลีก-ค้าส่งเสนอที่ตนมาโดยเร็ว ให้เน้นความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมชัดเจน เกิดภาคีเครือข่ายธุรกิจ และสามารถผลักดันให้ธุรกิจโชวห่วยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง ในรูปแบบ “จับมือพันธมิตร ติดปีกโชวห่วยไทย

นายวีรศักดิ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้สังเกตพฤติกรรมลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าในร้านโชวห่วย ทำให้มั่นว่าร้านโชวห่วยต้องอยู่คู่กับสังคมไทย เนื่องจากไม่เพียงจะเป็นร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านสำหรับขายสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นเท่านั้น แต่ร้านโชวห่วยยังเป็นสถานที่พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของคนในหมู่บ้าน และที่สำคัญ คือ เป็นแหล่งเอื้ออาทรที่เพื่อนบ้านใกล้เคียงสามารถมาเอาสินค้าในร้านไปใช้สอยได้ก่อน...พรุ่งนี้ค่อยมาจ่ายเงิน ซึ่งถือเป็นเสน่ห์และวัฒนธรรมการเอื้ออาทรของคนในชุมชนที่ร้านสะดวกซื้อไม่สามารถทำได้