'อาลีบาบา กรุ๊ป' ให้ทุนคนรุ่นใหม่อัพสกิลดิจิทัล เปิดตัวหลักสูตรในไทยเป็นครั้งแรก

วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 13:00 น.
'อาลีบาบา กรุ๊ป' ให้ทุนคนรุ่นใหม่อัพสกิลดิจิทัล เปิดตัวหลักสูตรในไทยเป็นครั้งแรก
อาลีบาบา บิซิเนส สคูล ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ Gobi Partners เปิดหลักสูตร 'Netpreneur'ให้กับผู้ประกอบการรูปแบบธุรกิจดั้งเดิมและธุรกิจรูปแบบใหม่ มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เชิงลึก ที่สำนักงานใหญ่อาลีบาบา ประเทศจีน

นายไบรอัน หว่อง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาลีบาบา กรุ๊ปกล่าวว่า อาลีบาบา บิซิเนส สคูล สถาบันอบรมภายใต้อาลีบาบากรุ๊ป ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)และ Gobi Partners บริษัทกองทุนร่วมลงทุนข้ามชาติ เปิดตัว “Alibaba Netpreneur Training Program” รุ่นที่1 ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

สำหรับหลักสูตรฯ Netpreneur สำหรับประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ที่พร้อมจะปรับตัวพร้อมกับการแข่งขันในยุคดิจิทัล โดยวางระยะเวลาตลอดหลักสูตรอบรมเชิงลึก 10 วัน ที่สำนักงานใหญ่ อาลีบาบา ณ เมืองหังโจว ประเทศจีน

โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้โดยตรงจากอาลีบาบา และเส้นทางของบริษัทในการสร้างดิจิทัลอีโคซิสเต็มของจีน ตั้งแต่ช่วงเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านมา และการปรับตัวของธุรกิจรูปแบบดั้งเดิมที่อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยี

“อาลีบาบารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศจีนตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา หลักสูตรที่นำเสนอในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะให้ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมต่างๆ เรียนรู้จากประสบการณ์ของอาลีบาบา และมองหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อปรับใช้กับธุรกิจของตน และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจตามที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เรายินดีที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และGobi Partners เปิดตัวหลักสูตรที่คิดค้นขึ้นมาสำหรับประเทศไทย และร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้ Netpreneur กลายเป็นชุมชนที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ในประเทศไทย”

นายชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa) กล่าวว่าปัจจุบันมีผู้เล่นจำนวนมากที่กำลังต่อสู้กับการปรับตัวในยุคดิจิทัล ที่ทุกอย่างเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

ดีป้าพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวหลักสูตร Netpreneur โดยอาลีบาบาในตลาดไทย เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลของธุรกิจต่างๆ ในประเทศ โดยเชื่อว่าบทเรียนจากผู้ดำเนินธุรกิจที่พร้อมไปด้วยดิจิทัลอีโคซิสเต็มอย่างอาลีบาบา จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ร่วมหลักสูตรมาปรับใช้กับรูปแบบธุรกิจของตนเอง

นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กล่าวว่าสำหรับหน่วยธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลมีมากกว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ แต่เป็นการสร้างวัฒนธรรมและบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ไปในทางดิจิทัล ซึ่งคาดว่าการร่วมมือกับอาลีบาบา บิซิเนส สคูล จะต่อยอดความพยายามที่จะสร้างเจเนอเรชันของผู้ประกอบการและสร้างเจ้าของธุรกิจที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นอย่างแรก เพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นโครงสร้างที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศไปสู่รูปแบบเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเป็นการขับเคลื่อน

นางสาวแชนนอน กัลยาณมิตร Venture Partner Gobi Partners กล่าวว่าจากความร่วมมือกับอาลีบาบา บิซิเนส สคูล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางดิจิทัล ทำลายอุปสรรคของการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้างโอกาสการแข่งขันที่เท่าเทียมสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทย โดยหวังว่าผู้ร่วมหลักสูตรจะได้รับประโยชน์จากการอบรมอย่างเต็มรูปแบบและได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ เพื่อผลิกโฉมธุรกิจของตน

สำหรับความร่วมมือในประเทศไทยของอาลีบาบาในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัล รวมไปถึงช่วยเหลือผู้ประกอบการในประเทศ ทั้งรูปแบบธุรกิจดั้งเดิมและรูปแบบดิจิทัล ให้สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยหลักสูตร Netpreneur กำหนดเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 20-30 ตุลาคม 2562 โดยค่าใช้จ่ายภายใต้หลักสูตรได้รับการสนับสนุนโดยอาลีบาบา บิซิเนส สคูล ส่วนค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ ผู้สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมที่https://activity.alibaba.com/supplier/alibaba-netpreneur-training-thailand.html

สำหรับหลักสูตรอบรม Netpreneur ประเทศไทย เป็นโครงการล่าสุดริเริ่มโดยอาลีบาบา บิซิเนส สคูล เพื่อสนับสนุนการพัฒนา โครงการอื่นๆ โดย อาลีบาบา บิซิเนส สคูล ที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลในประเทศไทย ได้แก่หลักสูตร eFounders Fellowship ซึ่งเป็นความร่วมมือกับการประชุมสหประชาชาติด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) เพื่อสร้างอีโค-ซิสเต็มระหว่างผู้ประกอบการในประเทศกำลังพัฒนา รวมไปถึงประเทศไทย

ภาพจาก: Alibaba Business School