ปลูกสตรอเบอร์รี่ฤดูหนาว ชดเชยราคายางตก

วันที่ 01 ธ.ค. 2561 เวลา 09:53 น.
ปลูกสตรอเบอร์รี่ฤดูหนาว ชดเชยราคายางตก
โดย พัฒนพงษ์ ศรีเพียชัย 

ราคายางพาราตกต่ำต่อเนื่องไม่คุ้มค่าต้นทุนการผลิตทำให้ สมพิศ ชูสังฆ์ อยู่บ้านเลขที่ 127 หมู่ 6 บ้านดอนพัฒนา ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่กำลังประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำมานานเกือบ 2 ปี ต้องแบกภาระต้นทุนและหนี้สินในการทำสวนยาง จนกระทั่งเกิดแนวคิดจากการไปศึกษาดูงาน ก่อนหันมาทดลองปลูกสตรอเบอร์รี่ ผลไม้เมืองหนาว เพื่อหาทางสร้างรายได้ชดเชย เพราะมองว่าเป็นผลไม้ที่หายาก และมีราคาแพง หากสามารถเพาะปลุกดูแลได้ จะสามารถสร้างรายได้อย่างแน่นอน โดยได้เริ่มทดลองปลูกมาตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบันได้ประสบความสำเร็จ สามารถเก็บผลผลิตออกจำหน่ายได้ และสามารถเรียนรู้วิธีการดูแลบำรุงรักษา

ขณะเดียวกันยังขยายพันธุ์ได้เป็นอย่างดี ทำให้มีลูกค้ามาสั่งซื้อพันธุ์ต้นสตรอเบอร์รี่ที่บรรจุลงในกระถางจำนวนมาก จนไม่สามารถจะขยายพันธุ์ได้ทัน เนื่องจากมีเกษตรกรจำนวนมากต้องการนำไปทดลองปลูก สร้างรายได้ จนไม่ต้องปลูกเพื่อรอเก็บผลผลิต แต่ส่วนใหญ่จะเน้นขายพันธุ์สตรอเบอร์รี่บรรจุกระถางแทน ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียงแค่ประมาณ 1-2 เดือน สามารถขายได้ กระถางละประมาณ 120-150 บาท โดยในช่วงเดือนที่ผ่านมาทำให้มีรายได้เดือนละเป็นแสนบาท

สมพิศ กล่าวว่า เดิมมีอาชีพทำสวนยางพารา มีสวนยางประมาณ 20 ไร่ ปลูกมาประมาณ 10 ปี แต่ประสบปัญหาราคาตกต่ำมานานเกือบ 2 ปี ส่งผลให้แบกภาระต้นทุนค่าใช้จ่าย จึงตัดสินใจทำอาชีพเสริม นอกจากจะเป็นช่างซ่อม ยังได้หันมาศึกษาปลูกสตรอเบอร์รี่ผลไม้เมืองหนาว เนื่องจากคิดว่าจะขายได้ราคาดี เพราะเป็นที่นิยมของตลาด ก่อนลงมือปลูกจากที่เคยไปศึกษาดูงาน และใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง จนกระทั่งประสบความสำเร็จ ในปีที่ผ่านมาสามารถเก็บผลผลิตส่งขายได้ อีกทั้งมีการขยายพันธุ์เอง

โดยการเพาะชำต้นกล้าสตรอเบอร์รี่ใส่กระถาง ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน กิ่งลำต้นของสตรอเบอร์รี่จะออกรากติดกับกระถางเพาะชำขนาดเล็ก ก่อนนำมาลงดินบรรจุในกระถางใหญ่ ดูแลใส่ปุ๋ยรดน้ำประมาณ 1 เดือน รวมระยะเวลาประมาณ 2 เดือน จนกล้าพันธุ์มีความแข็งแรง สามารถขายกล้าเพาะชำต้นสตรอเบอร์รี่ได้แล้ว ในราคา ประมาณกระถางละ 120-150 บาท และมีเกษตรกรที่มีความสนใจมาสั่งซื้อจำนวนมาก ทำให้ไม่พอขาย และไม่ต้องรอถึงเก็บผลผลิต

ส่วนระยะเวลาในการปลูกต้นสตรอเบอร์รี่ จะใช้เวลาปลูกประมาณ 3-4 เดือน จะออกผล สามารถเก็บผลผลิตได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลและสภาพอากาศ ซึ่งจะออกผลปีละครั้งในช่วงฤดูหนาว ส่วนใหญ่จะปลูกพันธุ์พระราชทาน 80 ที่นำมาจากทางภาคเหนือ ซึ่งการดูแลนั้นไม่ยากเท่าที่ควร แต่ต้องมีเวลาดูแลเอาใจใส่หมั่นรดน้ำใส่ปุ๋ย จะทำให้ผลผลิตออกดี แต่ส่วนใหญ่ไม่ทันจะเก็บผลผลิตก็มีลูกค้ามาสั่งซื้อกล้าพันธุ์จำนวนมากจนผลิตไม่ทัน ปัจจุบันมีออร์เดอร์สั่งไว้ประมาณ 10,000 ต้น

ในอนาคตจะมีการพัฒนาทำแปลงดินปลูก นอกเหนือจากการปลูกลงกระถาง เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจมาศึกษาเยี่ยมชม และสามารถนำไปทดลองปลูกได้ เชื่อว่าอาชีพปลูกสตรอเบอร์รี่ จะเป็นอาชีพการเกษตรทางเลือกใหม่ ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทาง เพราะเป็นผลไม้ที่มีความต้องการของตลาดในภาคอีสานสูงราคาผลผลิตสูงถึงกิโลกรัมละ300-350 บาท ส่วนเรื่องสภาพอากาศเชื่อว่าสามารถปลูกได้ ไม่แพ้ภาคเหนือ แต่ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลให้ถูกวิธีด้วยใครสนใจยินดีที่จะให้คำปรึกษาแนะนำ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.08-8533-5337