แบรนด์‘ขวัญเมือง’ ข้าวเหนียวมะม่วงจีไอ

วันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 15:30 น.
แบรนด์‘ขวัญเมือง’ ข้าวเหนียวมะม่วงจีไอ
เรื่อง...วราภรณ์ เทียนเงิน

จากการเรียนรู้ที่ไม่ยอมหยุดนิ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์เมนูขนมไทย “ข้าวเหนียวมะม่วง” ที่ไม่ได้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงธรรมดา แต่มาจากข้าวเหนียวเขาวง จ.กาฬสินธุ์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือจีไอ (GI) มาพร้อมกับมะม่วงที่ปลูกแบบอินทรีย์ ร่วมด้วยสูตรการผลิตของครอบครัว เป็นองค์ประกอบของข้าวเหนียวมะม่วงแบรนด์ขวัญเมือง

“ทิฆัมพร รอดแสง” เจ้าของร้านข้าวขวัญเมือง แบรนด์ “ขวัญเมือง” จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ได้สร้างแบรนด์ ขวัญเมืองที่มีผลิตภัณฑ์ทั้งข้าวเหนียวมูนมะม่วงน้ำดอกไม้และมีผลิตภัณฑ์ข้าวต้มมัด โดยได้นำข้าวเหนียวเขาวงที่เป็นข้าวเหนียวขึ้นชื่อของ จ.กาฬสินธ์ุ และได้รับรองเป็นจีไอมาสร้างสู่ขนมไทย

ทั้งนี้การเลือกข้าวเหนียวเขาวง เนื่องจากมีการปลูกอยู่ในพื้นที่ของจังหวัด จึงได้เลือกกลุ่มเกษตรที่มีการปลูกข้าวเหนียวแบบอินทรีย์ ส่วนมะม่วงมาจากสวนของครอบครัวที่ปลูกมะม่วงเอง อยู่ใน จ.กาฬสินธุ์ และเป็นมะม่วงอินทรีย์เช่นกัน เนื่องจากต้องการนำเสนอผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ

ขณะที่การสร้างสรรค์เมนูขนมไทย เนื่องจากก่อนหน้านี้ตนเองทำธุรกิจ เป็นผู้จัดหา (ซัพพลายเออร์) วัตถุดิบทั้งกะทิคั้นสดส่งให้ตามโรงแรมต่างๆ ในกรุงเทพฯ และทำข้าวเหนียวมูนส่งให้แก่โรงแรมต่างๆ โดยเป็นสูตรจากคุณแม่ที่มีการทำขนมมายาวนาน หลังจากนั้นเมื่อตัดสินใจยุติการทำธุรกิจในกรุงเทพฯ เพื่อกลับไป จ.กาฬสินธุ์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการทำเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าวและทำสวนมะม่วงอินทรีย์

“ตนเองเป็นคน จ.ชุมพร และเมื่อได้บรรจุเป็นครูไปอยู่ที่ จ.กาฬสินธุ์ จึงได้พบกับแฟนที่เป็นคนพื้นที่ หลังจากนั้นก็มาทำธุรกิจในกรุงเทพฯ จนถึงจุดอิ่มตัว ได้ตัดสินใจย้ายไปกาฬสินธ์ุ และสนใจทำเกษตรอินทรีย์ ต่อจากนั้นจึงได้ไปเรียนทำเกษตรอินทรีย์ที่มูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี โดยมาทำในพื้นที่และชวนคนในพื้นที่ทำอินทรีย์ก็ไม่มีใครสนใจ เราจึงต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าทำได้จริง” ทิฆัมพร กล่าว

ทั้งนี้ การทำเกษตรอินทรีย์และได้ผลผลิตออกมาสู่ตลาด ต่อมาได้ขยายสู่การทำโรงสีเอง เพื่อนำข้าวจากผลผลิตมาแปรรูปและเปิดให้เกษตรกรมาสีข้าวได้ ต่อจากนั้นพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ข้าวเหนียวมะม่วง โดยพบว่า ข้าวเหนียวเขาวงมีความเหมาะสมที่สุด ทั้งความนุ่ม หอม มีความหนึบ และรสชาติดี ซึ่งผลิตภัณฑ์ยังได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในโครงการปั้นดาว

พร้อมกันนี้ ได้ขยายสู่การทำขนมไทย “ข้าวต้มมัด” โดยใช้ข้าวเหนียวเขาวง ซึ่งได้เลือกข้าวที่เต็มเมล็ด 100% และเลือกกล้วยน้ำว้ามาทำ ผสมด้วยถั่วแดงเม็ดเล็กที่ปลูกด้วยอินทรีย์ พร้อมด้วยงาม่อนที่เป็นธัญพืชเมล็ดเล็ก ส่วนการผลิตได้นำคนในพื้นที่ที่เป็นผู้สูงอายุมาร่วมห่อข้าวต้มมัด เพื่อร่วมส่งเสริมทำให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำ

“ได้เคยไปดูงานที่ญี่ปุ่นเห็นว่าหมู่บ้านของญี่ปุ่นมีการปลูกข้าวมีคุณภาพดีมาก และได้นำข้าวมาผลิตขนมที่ดีที่สุด จึงเกิดเป็นแนวคิดว่าในพื้นที่มีข้าวเหนียวที่ดีสุด จึงอยากพัฒนาสู่ขนมไทย และทำให้ทุกคนรู้จักข้าวเหนียวที่มีคุณภาพ” ทิฆัมพร กล่าว

ทิฆัมพร กล่าวทิ้งท้ายว่า แบรนด์ขวัญเมืองต้องการทำให้ทุกคนได้รู้จักข้าวเหนียวเขาวง ผลิตภัณฑ์พิเศษของจังหวัด จึงนำเสนอผ่านขนมไทยและจะผลิตขนมที่ดีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง