เอสเอ็มอีไทยเก่งขึ้น ธพว.เร่งปล่อยสินเชื่อ

วันที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 08:54 น.
เอสเอ็มอีไทยเก่งขึ้น ธพว.เร่งปล่อยสินเชื่อ
หอการค้าเผยดัชนีความสามารถแข่งขันเอสเอ็มอีไตรมาส 3 ขยับขึ้น ธพว.เชียร์แนวทางให้ความรู้คู่เติมทุน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ไตรมาส 3/2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 48.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.1 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนับจากไตรมาส 3/2560 เป็นต้นมา และคาดว่าในไตรมาส 4/2561 จะเพิ่มขึ้นอีกไปอยู่ที่ระดับ 48.8

ทั้งนี้ เมื่อเทียบระหว่างกลุ่มที่เป็นลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ กับกลุ่มที่ไม่ได้เป็นลูกค้า ธพว. พบว่า กลุ่มที่ไม่ได้เป็นลูกค้า ธพว. ดัชนีความสามารถในการแข่งขันลดลง 0.7 จุด จาก 43.0 มาอยู่ที่ 42.3 สวนทางกับลูกค้า ธพว. ดัชนีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น 0.8 จุด จาก 54.6 มาอยู่ที่ 55.4

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ ผู้จัดการ ธพว. กล่าวว่า จากการสำรวจผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นลูกค้าของ ธพว.จะมีค่าเฉลี่ย ทั้งดัชนีสถานการณ์ธุรกิจ ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ และดัชนีความสามารถในการแข่งขัน สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เป็นลูกค้า ธพว.

ดังนั้น จึงบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่า แนวทางการสนับสนุนเอสเอ็มอีจำเป็นต้องให้ความรู้เพื่อยกระดับธุรกิจ เช่น ด้านทำบัญชี วางแผนธุรกิจ การตลาด และการสร้างมาตรฐานให้สินค้า เป็นต้น ควบคู่กับการเติมทุน ซึ่งจะช่วย ให้ผู้ประกอบการมีภูมิคุ้มกัน เพิ่ม ศักยภาพ สามารถจะดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง

ที่ผ่านมา ธพว.มุ่งยกระดับเพิ่ม ขีดความสามารถการแข่งขันให้ลูกค้าต่อเนื่อง เช่น จัดกิจกรรมยกระดับความรู้ด้านบัญชีเดียว พัฒนามาตรฐานสินค้า เชื่อมโยงจับคู่ธุรกิจ สนับสนุนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ควบคู่ขยายตลาดออฟไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังมีกระบวนการพาเข้าถึงแหล่งทุนและความรู้ได้สะดวกสบาย ผ่านแพลตฟอร์ม "SME D Bank" แอพพลิเคชั่นที่ผู้ประกอบการยื่นขอ สินเชื่อผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา จากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยบริการเคลื่อนที่ "รถม้าเติมทุน ส่งเสริมเอสเอ็มอี ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น" จะเข้าไปพบเพื่อตรวจสภาพกิจการจริง ช่วยให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพะรายย่อยในชุมชนต่างๆ สามารถเข้าถึงสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษของธนาคารได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงในแพลตฟอร์ม SME D Bank ได้รวบรวมเครื่องมือเสริมแกร่งธุรกิจไว้ครบวงจร ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้และใช้งานได้ด้วยตัวเอง เมื่อมีความรู้การทำธุรกิจดีขึ้น ส่งให้ขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจสูงขึ้นตามไปด้วย

ทั้งนี้ ธพว.เตรียมเสนอเพิ่มทุน อีก 8,000 ล้านบาท จากกองทุนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือกองทุนแบงก์รัฐ ในปี 2562 ซึ่งจะทำให้ธนาคารมีความสามารถปล่อยสินเชื่อช่วย ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากขึ้น