posttoday

'ไปรษณีย์'รุกหนัก เพิ่มยอดอีเอ็มเอส

02 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรม “ไปรษณีย์ไทย...ดี๊ดี” เป็นแคมเปญโปรโมชั่นเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใช้บริการ

ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแคมเปญ ไปรษณีย์ไทย...ดี๊ดี เป็นของขวัญปีใหม่คนไทย

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย (ปณท) เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทย ได้จัดกิจกรรม “ไปรษณีย์ไทย...ดี๊ดี” เป็นแคมเปญโปรโมชั่นเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใช้บริการ อาทิ ลดค่าบริการ EMS ในประเทศ ตั้งแต่ 2 กิโลกรัมขึ้นไป ส่วนลดกล่องและซองฟอร์คอมเมิร์ซ (4Commerce) เมื่อชำระเป็นเงินสดต่อ 1 ใบเสร็จ 3-5% ส่วนลดค่าบริการส่งต่างประเทศ 200 บาท สำหรับการส่งประเภทกล่อง เป็นต้น

“ถือเป็นการทำตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์ไปรษณีย์ไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในรอบ 10 ปี จากการจัดประชาสัมพันธ์ครั้งล่าสุด” นางสมร กล่าว

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยได้เปิดตัวบริการส่งด่วนอีเอ็มเอสในประเทศ หรืออีเอ็มเอสเซมเดย์ ซึ่งเป็นบริการใหม่พร้อมให้บริการในเดือน พ.ย. 2561 เป็นบริการจัดส่งสินค้าภายใน 12 ชั่วโมง นำร่อง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ 48 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล อีกทั้งจะขยายจุดบริการส่งด่วนในประเทศ (อีเอ็มเอส พอยต์) ที่เปิดให้ผู้สนใจเป็นตัวแทนให้บริการจุดฝากส่งอีเอ็มเอสในประเทศ ตลอดจนบริการเก็บเงินปลายทาง (ซีโอดี) โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในเดือน ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป

สำหรับรายได้ปี 2561 ไปรษณีย์ไทยตั้งเป้าที่ 3 หมื่นล้านบาท โดยช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ที่ผ่านมา มีรายได้กว่า 2 หมื่นล้านบาท มาจากธุรกิจจดหมายและไปรษณียบัตร 32% ธุรกิจบริการด้านการขนส่ง 47% และธุรกิจการเงิน 21% และมีส่วนแบ่ง 52% จากตลาดอี-คอมเมิร์ซรวม