2 เทรนด์โลก SME ท่องเที่ยวต้องจับตา

  • วันที่ 01 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 น.

2 เทรนด์โลก SME ท่องเที่ยวต้องจับตา

โดย...สุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ ธนาคารกสิกรไทย

ช่วงปลายปีแบบนี้ แม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจท่องเที่ยว แต่การท่องเที่ยวไทยดูจะไม่คึกคักอย่างที่เคย เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหลักที่เข้ามาเที่ยวไทยมากถึง 10 ล้านคนในปี 2560 เกิดการชะลอการท่องเที่ยวไทยลง จากที่ประเทศไทยเคยเป็นจุดหมายอันดับ 1 ของนักท่องเที่ยวจีนมาหลายปี เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเช่นนี้ย่อมส่งผลต่อผู้ประกอบการ SME ธุรกิจท่องเที่ยวอย่างเลี่ยงไม่ได้ การปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องทำ

นอกจากนี้ การวิเคราะห์และเล็งเห็นถึงเทรนด์ในโลกบางอย่าง ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยว ก็มีส่วนช่วยปรับธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก วันนี้ผมขอนำ 2 เทรนด์โลกที่ SME ท่องเที่ยวที่ต้องจับตา มาให้ผู้ประกอบการได้ทำความเข้าใจ ดังนี้

1.เทรนด์พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ทำให้รูปแบบการท่องเที่ยวมีความหลากหลายมากขึ้น ปัจจุบันกลุ่มนักท่องเที่ยวมีความต้องการที่หลากหลายและพฤติกรรมที่ซับซ้อนมาก ทำให้ผู้ประกอบการต้องพยายามทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมและความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของนักท่องเที่ยว ดังนี้ 1.1 การให้ความสำคัญกับความต้องการส่วนบุคคล นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยินดีที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ดีขึ้น 1.2 พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโซเชียลที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวมีโอกาสใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยในการตัดสินใจต่างๆ 1.3 สัดส่วนของนักท่องเที่ยวแบบอิสระมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทำให้การท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์อาจไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อีกต่อไป

2.เทรนด์เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากเทรนด์พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคแล้ว เทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจการท่องเที่ยวมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรติดตามและทำความเข้าใจ เพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง อาทิ Online Travel Agencies หรือ OTA เข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจท่องเที่ยวมากขึ้น เทคโนโลยี QR Code ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบอกข้อมูลสิ่งของและสถานที่ท่องเที่ยว ระบบการชำระเงินแบบ Electronic Payment System อย่าง Alipay ที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวจีน หรือกระเป๋าสตางค์ดิจิทัล (Digital Wallet), Apple pay, Android pay ที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือในการจ่ายเงินค่าสินค้าและบริการได้ทันที อย่าลืมว่าแต่ละเทคโนโลยีก็มีเงี่อนไขและความคุ้มค่าที่ต่างกัน ซึ่งต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้ประกอบการแต่ละรายไป

จากเทรนด์ที่เกิดขึ้นรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อธุรกิจการท่องเที่ยวให้มีการเปลี่ยนแปลงและมีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ต้องการให้ธุรกิจของตนเองเติบโตจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจถึงเทรนด์การท่องเที่ยวแบบใหม่ๆ เพื่อที่จะคว้าโอกาสในการเจาะกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวทางเลือกอื่น หากเกิดปัญหานักท่องเที่ยวหลักชะลอตัวลง

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ