เมื่อสตาร์ทอัพกลายเป็น SMB (1)

วันที่ 26 ต.ค. 2561 เวลา 10:00 น.
เมื่อสตาร์ทอัพกลายเป็น SMB (1)
เร็กกี้ แบรดฟอร์ด รองประธานอาวุโส ฝ่าย Startup Ecosystem และ Accelerator ออราเคิล

ยุคทองของผู้ประกอบการมาถึงแล้ว ระบบคลาวด์ช่วยให้คุณสามารถใช้เครื่องมือและทรัพยากรที่น่าตื่นตาตื่นใจ ช่วยให้ธุรกิจส่งบริการและผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศออกสู่ตลาดได้ในเวลาอันสั้น และมีโอกาสเข้าถึงลูกค้าทั่วโลก มีโอกาสที่จะนำพลังสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้น และความมั่นใจไปใช้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และอาจนำพาบริษัทสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม

ก่อนร่วมงานกับออราเคิลเพื่อดูแลลูกค้าที่เป็นสตาร์ทอัพ และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMBs) ผมเคยเป็นผู้ประกอบการมานาน เคยตื่นเต้นและพึงพอใจที่ความคิดหนึ่งๆ ของผมมีส่วนสร้างความรุ่งเรืองให้กับองค์กร ผมตระหนักดีว่ากระบวนการนี้ยาวไกลเหมือนการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น ในฐานะผู้นำคุณจะได้สัมผัสกับย่างก้าวที่แตกต่างกันและมีความท้าทายที่ไม่เหมือนกันตลอดเส้นทาง

บางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดและยากที่จะยอมรับ คือช่วงแรกของการเปลี่ยนจากสตาร์ทอัพไปเป็น SMB ซึ่งเป็นย่างก้าวที่ทำให้ลักษณะบางอย่างของผู้นำที่เคยเป็นเหมือนทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กรกลับกลายเป็นภาระให้กับองค์กร การเปลี่ยนผ่านนี้อาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความเป็นผู้นำของคุณ โดยไม่ต้องละทิ้งอุดมการณ์ และตัวตนของคุณ หรือแม้แต่บทบาทที่แตกต่างไป เช่น การสนับสนุนบุคคลอื่นที่จะเป็นผู้นำในระยะยาวให้กับองค์กรได้

ธุรกิจใหม่ๆ เกิดจากการมองเห็นโอกาสที่ดี และการรวมตัวกันของผู้ก่อตั้ง เมื่อคุณมีความคิดที่บางครั้งอาจจะเป็นต้นแบบของการทำงานหนึ่งๆ แม้ว่าจะมีลูกค้าน้อย และคุณยังมองหาตลาดที่เหมาะสม เรียกว่าคุณคือสตาร์ทอัพ ณ จุดนี้ ความกระตือรือร้นในการเป็นผู้นำ และพลังของแนวคิดนั้นๆ เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกัน และผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้า ผู้เริ่มก่อตั้งทุกคนล้วนมีหน้าที่รับผิดชอบในหลากหลายบทบาท และมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ในแต่ละวันด้วยตนเองในแทบทุกแง่มุม

แต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่ขนาดของธุรกิจใหญ่ขึ้นจนไม่สามารถใช้การบริหารงานแบบสตาร์ทอัพได้ เมื่อคุณขยับจากที่เคยมีลูกค้าเพียงสองสามรายที่สนิทสนมกันเป็นอย่างดี ไปเป็นฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นเพียงพอที่จะใช้ระบบคลาวด์ หรือเมื่อธุรกิจของคุณขยายตัว คุณจะจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMB)