SME อีสานหารือลาว ส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ยุโรป

วันที่ 20 ต.ค. 2561 เวลา 12:00 น.
SME อีสานหารือลาว ส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ยุโรป
โดย..ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ

การเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 หรือ ITC ประจำภาคที่ 6 จ.นครราชสีมา โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อช่วงกลางเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา สร้างความหวังให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี เป็นอย่างมาก

สุทธิสินธุ์ อัครพลโชติ เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการมีเครื่องมือที่จะสามารถนำมาต่อยอดสู่การผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อต่อยอดสู่การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบการขนส่งสินค้า ซึ่งขณะนี้ทางรัฐบาลได้มีเมกะโปรเจกต์สร้างรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อไปยังประเทศลาว ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีของไทยเป็นอย่างมาก

โอกาสที่ภาครัฐเข้ามาจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือธุรกิจ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ ทำให้สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำคณะผู้บริหารกว่า 10 คน อาทิ โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย แสงชัย ธีรกูลวนิช ประธานคณะกรรมการภูมิภาคสมาพันธ์ฯ และกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรอินทรีย์ จ.นครราชสีมา เดินทางไปหารือความร่วมมือกับกระทรวงกสิกรรม และสมาคมส่งเสริมและพัฒนากสิกรรม แห่งประเทศลาว (สปป.ลาว) ในการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรไทยข้ามแดนไปยังหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟที่เชื่อมจากลาวไปจีน และไปถึงทวีปยุโรป

ดังนั้น จุดหนึ่งที่คณะดูงานจากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยขอเข้าชมคือ ความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงของ สปป.ลาว ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินการก่อสร้างเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขณะที่ประเทศไทยกำลังเริ่มก่อสร้างในช่วงแรก ที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งหากโครงการรถไฟความเร็วสูงของไทยสร้างเสร็จแล้ว จะสามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของ สปป.ลาว อันจะนำไปสู่มิติใหม่ของระบบการขนส่งของทั้งสองประเทศในอนาคตต่อไป

โดยการไปเยือน สปป.ลาว ในครั้งนี้ ได้เข้าหารือกับตัวแทนระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวของใน สปป.ลาว อาทิ ดร.บุนกว้าง คำบุนเรือง รมช.กสิกรรมและป่าไม้ ดร.บูนไอ่ หนูนวนนิวง รองปลัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สมปอง วีละสาน ประธานส่งเสริมพัฒนากสิกรรม พอนพัฒน์ สังขทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมายลาว-ไทย และ ธนภร สังทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุนและการตลาดลาว-ไทย

ผลการหารือในครั้งนี้ได้มีการวางแนวทางในการส่งเสริมและช่วยเหลือระหว่างสองประเทศ ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1.จัดให้มีการอบรมยกระดับเกษตรอินทรีย์ของทั้งสองประเทศให้มีมาตรฐานสู่สากล 2.ให้มีโครงการสร้างโรงงาน SME FACTORY THAI- LAO 4.0 และ 3.จัดให้มีการเชื่อมโยงการค้าสู่ประเทศที่ 3 หรือกลุ่มประเทศอียูร่วมกัน

เป็นอีกหนึ่งความพยายามของภาคเอกชนที่จะสร้างโอกาสจากเมกะโปรเจกต์เชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศ