ช็อคโก้ ชูซีอาร์เอ็ม แพลตฟอร์ม เพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ

วันที่ 05 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 น.
ช็อคโก้ ชูซีอาร์เอ็ม แพลตฟอร์ม เพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ
วราภรณ์ เทียนเงิน

บริษัท ช็อคโก้ ที่ให้บริการด้านดิจิทัล ซีอาร์เอ็ม แพลตฟอร์ม ของไทย ได้เริ่มต้นองค์กรจากผู้ร่วมก่อตั้ง 3 คน ผลักดันในเวลา 4 ปี ขยายธุรกิจให้เติบโต พร้อมมีลูกค้าใช้บริการเพิ่มขึ้นจากทั่วประเทศ และกลายเป็นสตาร์ทอัพไทยที่ได้รับการระดมทุนก้าวสู่ซีรี่ส์เอแล้ว

“ธีรวัฒน์ พึ่งสุจริต” ผู้ร่วมก่อตั้ง และ Chief Marketing Officer บริษัท ช็อคโก้ (Choco) บริษัทด้านดิจิทัล ซีอาร์เอ็ม แพลตฟอร์ม (Digital CRM Platform) จากผู้ก่อตั้ง 3 คน ทั้งตัวเอง สิรสิทธิ์ สุริยพัฒนพงศ์ และรัฐพล ศิริชุมพันธ์ ที่ได้สร้างระบบดิจิทัล ซีอาร์เอ็ม แพลตฟอร์ม ให้ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละธุรกิจ โดยได้จัดตั้งธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 4 ปีแล้ว มีลูกค้าใช้บริการระบบดิจิทัล ซีอาร์เอ็ม แพลตฟอร์มของบริษัทมากกว่า 1,000 ราย

สำหรับการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล ซีอาร์เอ็ม เกิดขึ้นมาจากการเห็นว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศไทยยังไม่มีการทำระบบซีอาร์เอ็มเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเป็นการทำในกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ จึงเห็นช่องว่างในตลาด โดยก่อนที่จะจัดตั้งธุรกิจได้ศึกษาตลาด ความต้องการของลูกค้าในประเทศ รวมถึงการศึกษาโมเดลธุรกิจจากต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจของไทย

ระบบดิจิทัล ซีอาร์เอ็ม แพลตฟอร์ม จะมีการจัดทำฐานข้อมูลของสมาชิกให้แก่ลูกค้า การเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ การจัดแพ็กเกจ การจัดทำกิจกรรมตลาด และระบบต่างๆ ส่งผลให้แต่ละผู้ประกอบการที่ใช้บริการสามารถมีฐานข้อมูลของลูกค้าสมาชิก และทำให้สามารถทำการตลาดได้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงสร้างฐานลูกค้าประจำได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน การทำซีอาร์เอ็มกับลูกค้าจะมีต้นทุนการดำเนินงานต่ำกว่าการทำตลาดผ่านสื่อออนไลน์ทั่วไป จึงถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีความสำคัญกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย

บริษัทยังมีระบบจัดการร้านค้า “POS” โดยเป็นโปรแกรมขายหน้าร้าน Point-of-Sale ที่ใช้งานง่าย มีทุกฟังก์ชั่น รวมถึงช่วยตรวจสอบยอดขายออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์ และมีการสรุปยอดขาย ตลอดจนสินค้าขายดีให้ลูกค้าแบบรวดเร็ว

สำหรับการให้บริการในระยะ 3 ปีแรกจะเน้นพื้นที่ กทม. และในปีนี้ได้ขยายสู่พื้นที่หัวเมืองหลักในพื้นที่ต่างจังหวัด ทั้งในชลบุรี ขอนแก่น และในภาคใต้ พร้อมกันนี้ได้ขยายทีมภายในองค์กรเพิ่มขึ้น มีพนักงานกว่า 70 คนแล้ว และสามารถเข้าไปดูข้อมูลของช็อคโก้ได้ผ่าน www.chococard.co.th

ลูกค้าเอสเอ็มอีที่ใช้บริการระบบของบริษัทมีมากกว่า 1,000 ราย ซึ่งมีฐานสมาชิกของลูกค้าประมาณ 1 ล้านราย ซึ่งมีธุรกิจที่หลากหลาย

ธีรวัฒน์ กล่าวว่า การจัดตั้งทีมในช่วงที่ผ่านมา ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทั้งธนาคารออมสินในช่วงเริ่มต้น และ บริษัท N-Vest โดยมีเม็ดเงินลงทุนรวมจากสองบริษัทประมาณ 50 ล้านบาท ทำให้ธุรกิจได้ก้าวเข้าสู่สตาร์ทอัพ ซีรี่ส์เอ พร้อมกันนี้ทั้งสองบริษัท ธนาคารออมสิน และ บริษัท N-Vest ยังเป็นทั้งพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาทางธุรกิจ

แผนระยะยะต่อไป ทีมจะขยายบริการและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มานำเสนอแก่ลูกค้า อีกทั้งได้ขยายบริการสู่กลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ของประเทศที่มีระบบซีอาร์เอ็มอยู่แล้ว โดยจะเข้าไปช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทำให้องค์กรวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าระบบซีอาร์เอ็มเป็นอย่างไร ปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ

ธีรวัฒน์ กล่าวว่า บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในอีก 5 ปีข้างหน้า จะเพิ่มลูกค้าเอสเอ็มอีให้ได้ 3,000-5,000 ราย มีฐานลูกค้าสมาชิกมากกว่า 5 ล้านราย และจะมีลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่เข้ามาใช้บริการมากขึ้น รวมถึงผลักดันบริษัทก้าวสู่ผู้นำในตลาด ต่อจากนั้นจะเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ