‘เทคฟาร์ม’ติดปีก เกษตรกร 4.0

วันที่ 03 ต.ค. 2561 เวลา 09:25 น.
‘เทคฟาร์ม’ติดปีก เกษตรกร 4.0
โดย...วราภรณ์ เทียนเงิน

บริษัทด้านเทคโนโลยี “เทคฟาร์ม” ที่รวมกลุ่มโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์เพื่อสร้างเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรไทยสามารถมีเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการใช้งานให้มีความเหมาะสมมากที่สุด เพื่อร่วมติดปีกให้แก่ภาคเกษตรกรและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้านการเกษตรมีธุรกิจที่แข็งแกร่งมากขึ้น

“อานนท์ บุณยประเวศ” ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคฟาร์ม (Techfarm) ผู้ผลิตและพัฒนาเครื่องมือเล่นน้ำ (Len-Nam) และเล่นดิน (Len-Din) เปิดเผยว่า ได้รวมกลุ่มกับเพื่อนที่เรียนจบมาทางด้านคอมพิวเตอร์ ไซนส์ (Computer Science) จัดตั้ง บริษัท ซอฟต์แวร์ และพบว่าปัญหาในทุกองค์กรของประเทศต่างมีการซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีในการทำธุรกิจ แต่ภาคการเกษตรยังไม่มีซอฟต์แวร์เพื่อการเกษตรอย่างแท้จริง จึงสนใจสร้างเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์เพื่อการเกษตร

ทั้งนี้ ได้พัฒนาอุปกรณ์ที่ไว้ตรวจสอบคุณภาพดินในชื่อ “เล่นดิน” และอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในชื่อ “เล่นน้ำ” โดยมีแนวคิดต้องการทำให้เกษตรกรสามารถรักษา ตรวจสอบคุณภาพน้ำและคุณภาพดินได้ เพื่อทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการทำเกษตร ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวอุปกรณ์ “เล่นดิน” ในช่วงต้นปี 2562 และจะเปิดตัวอุปกรณ์ “เล่นน้ำ” ได้ในช่วงปลายปี 2562

เทคฟาร์ม จึงเปรียบเสมือนการเป็นตัวกลาง ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ และเกษตรกรสามารถทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันได้ และเป็นเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง รวมถึงช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรได้

“บริษัทจะมุ่งการพัฒนาซอฟต์แวร์เอง แต่ไม่ได้ทำฮาร์ดแวร์ โดยสามารถนำซอฟต์แวร์ของบริษัทไปใช้ตรวจสอบบนเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกอย่างได้ทั้งหมด” อานนท์ กล่าว

ขณะเดียวกัน บริษัทกำลังจัดทำการเก็บข้อมูลของพืชแต่ละชนิด จำนวน 3,000 ชนิด ประมาณ 3 หมื่นสายพันธุ์แล้ว โดยทำให้ได้ทราบได้ว่าพืชแต่ละชนิดมีความต้องการดิน น้ำ และอากาศ เป็นอย่างไร เพื่อทำให้การทำเกษตรมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยจะเป็นฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ของประเทศไทย และเป็นข้อมูลในเชิงลึก คาดว่าจะสามารถเปิดตัวสู่ตลาดได้ในช่วงปลายปี 2561 นี้

“กำลังทำฐานข้อมูลทางการเกษตร เกี่ยวกับพืชจำนวนมากกว่า 3,000 ชนิด ทำให้ได้ฐานคลังข้อมูลที่มีขนาดใหญ่สุดของประเทศไทยและเป็นผลดีต่อการทำเกษตรและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด เพราะที่ผ่านมา ในประเทศไทยยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาก่อน” อานนท์ กล่าว

อานนท์ กล่าวว่า ทีมกำลังสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในชื่อ “Cropperz” ที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายสินค้าการเกษตร ผ่านการนำผู้ผลิตและผู้บริโภคมาพบกันผ่านแอพพลิเคชั่น โดยเกษตรกรจะให้ข้อมูลถึงพืชการเกษตร และผู้บริโภคสามารถเลือกสั่งผลผลิตจากเกษตรกรที่สนใจได้ พร้อมกำหนดราคาซื้อขายที่มีความเหมาะสม จึงส่งผลทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ในช่วงปลายปีนี้บริษัทจะกลายเป็นผู้ให้บริการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพันธุ์พืชที่มีขนาดใหญ่สุดในประเทศไทย เพื่อร่วมผลักดันการสร้างเกษตรกรในประเทศไทยที่มีคุณภาพ โดยไม่เน้นการทำเกษตรในเชิงปริมาณ” อานนท์ กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต