แบรนด์‘อาข่า อ่ามา’ ความงดงามของกาแฟ

วันที่ 22 ก.ย. 2561 เวลา 09:26 น.
แบรนด์‘อาข่า อ่ามา’ ความงดงามของกาแฟ
โดย วราภรณ์ เทียนเงินแบรนด์กาแฟ “อาข่า อ่ามา” ก่อตั้งโดย “ลี อายุ จือปา” คนรุ่นใหม่ที่ต้องการพลิกฟื้นสร้างชุมชนบ้านเกิดให้เข้มแข็งด้วยพืชเศรษฐกิจกาแฟ จึงได้สร้างแบรนด์กาแฟเพื่อสังคม และสามารถผลักดันแบรนด์ให้ครองใจกลุ่มลูกค้าทั้งคนไทยและต่างประเทศ

“ลี อายุ จือปา” ผู้สร้างแบรนด์อาข่า อ่ามา แบรนด์กาแฟเพื่อสังคม (Akha Ama Coffee) เปิดเผยว่า ได้ก่อตั้งธุรกิจแบรนด์กาแฟเพื่อสังคม อาข่า อ่ามา ขึ้นมาจากในพื้นที่บ้านเกิดที่เป็นครอบครัวชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า บ้านแม่จันใต้ จ.เชียงราย โดยครอบครัวได้ทำการเกษตรทั้งการปลูกพืชผัก ต้นกาแฟ ต้นพลับ เชอร์รี่ แต่พบปัญหาระหว่างเกษตรกรและพ่อค้าคนกลาง จึงสนใจจะผลักดันสร้างแบรนด์กาแฟขึ้นมา

ทั้งนี้ ได้เริ่มต้นสร้างแบรนด์กาแฟ อาข่า อ่ามา ขึ้นมาในปี 2553 หรือในช่วง 8 ปีก่อน โดยได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลของกาแฟอย่างจริงจังเพื่อร่วมพัฒนากาแฟ ทั้งการศึกษาการคั่วกาแฟ การควบคุมคุณภาพ และการชงกาแฟ รวมถึงศึกษาองค์ความรู้จากต่างประเทศด้วย เพื่อสร้างกาแฟที่มีคุณภาพที่สุดแก่ลูกค้า จึงส่งผลให้กาแฟอาข่า อ่ามา ได้รับรางวัลจากสภากาแฟโลกและรางวัลจากต่างประเทศหลายแห่ง

“ผมเกิดในช่วงปี 2528 ในบ้านแม่จันใต้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่สวยสุดในโลก มีภูเขา อากาศบริสุทธิ์ ผมเป็นคนแรกในหมู่บ้านที่ได้รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย โดยเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคอังกฤษ และเมื่อเรียนจบก็ได้ทำงานในมูลนิธิเกื้อฝันเด็ก มีความคิดอยากสร้างวิสาหกิจชุมชน หลังจากทำงานจึงได้ตัดสินใจกลับมาที่บ้าน และสร้างแบรนด์ธุรกิจกาแฟเพื่อสังคมในปี 2553” ลี กล่าว

สำหรับการสร้างแบรนด์ธุรกิจกาแฟเพื่อสังคม โดยคนในชุมชนได้ถือหุ้นในกิจการไปด้วยกัน และมีการกำหนดราคาประกันสินค้าที่ทุกคนต่างเห็นชอบตรงกัน เพื่อผลักดันให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเกษตรกรสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง

ขณะเดียวกันไม่มีการผูกขาดในเกษตรกร ทำให้เกษตรกรสามารถเลือกปลูกและแปรรูปเองได้ รวมถึงสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองมาทำตลาดได้ โดยปัจจุบันคนชุมชนและคนรุ่นใหม่ กลับเข้ามาทำแบรนด์กาแฟในชุมชนเพิ่มมากแล้ว เป็นผลดีอย่างมากต่อชุมชน

แบรนด์กาแฟอาข่า อ่ามา ได้มีการจัดทำสร้างโรงคั่วกาแฟอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ เนื่องจากในหมู่บ้านเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้า ต้องใช้การปั่นไฟ พร้อมกันนี้ได้มีการเปิดร้านกาแฟอาข่า อ่ามา จำนวน 3 สาขาใน จ.เชียงใหม่ รวมถึงมีการส่งผลิตภัณฑ์กาแฟไปในหลายพื้นที่ ซึ่งแบรนด์กาแฟเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อีกทั้งได้มีการจัดทำพื้นที่ของครอบครัวที่ปลูกกาแฟ สู่การเป็นพื้นที่ศึกษาดูงาน รวมถึงได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

“อาข่า อ่ามา ได้รับคัดเลือกจากงานกาแฟโลก และได้รับการสัมภาษณ์จากสื่อต่างประเทศในยุโรป ส่งผลทำให้เป็นที่รู้จักในลูกค้าต่างประเทศ” ลี กล่าว

ลี กล่าวต่อว่า จะผลักดันสร้างแบรนด์กาแฟไทย Akha Ama ให้เติบโตต่อเนื่อง และร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้ทุกคนในชุมชนมีความสุข พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าทุกคน