AppLing แผนที่เกษตรอัจฉริยะ

วันที่ 07 ก.ย. 2561 เวลา 16:15 น.
AppLing แผนที่เกษตรอัจฉริยะ
โดย..วราภรณ์ เทียนเงิน

“แอพลิง” โมบายโซลูชั่นแผนที่เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ จากผู้ก่อตั้งที่มีความเชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศมายาวนาน จึงต้องการนำเทคโนโลยีที่ได้พัฒนา มาเป็นเครื่องมือสำคัญให้แก่เกษตรกรรายย่อยมีความแข็งแกร่ง

“นำพล เลปวิทย์” กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง แอพพลิเคชั่น แอพลิง บริษัท ทริพเพิล ไอ จีโอกราฟฟิก เปิดเผยว่า ได้จัดทำ แอพพลิเคชั่น “AppLing แอพลิง” โดยเป็น “โมบายโซลูชั่นแผนที่เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ” โดยระบบ จะประกอบด้วย ระบบให้บริการภาพถ่ายแผนที่ (Ling Image Map Server) และโมบายแอพเพื่อใช้บริหารงานในแปลงเกษตรกรรม (Ling Mobile App)

“แอพลิง” จึงเปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยสำหรับภาคเกษตรกร ที่บริษัทได้พัฒนาระบบเพื่อช่วยในการบริหารจัดการเกษตรกรรม สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำมากขึ้น พร้อมกับการบันทึกข้อมูลและส่งผลดีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของฟาร์ม รวมถึงมีหลากหลายฟังก์ชั่นไว้ให้บริการแก่ลูกค้า และจะทยอยเปิดตัวอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันจากเทคโนโลยีของโดรน จึงสามารถบริหารจัดการแผนที่และดูข้อมูลของการทำเกษตรกรรมได้ทั้งหมด พร้อมสามารถวัดแผนที่และเห็นข้อมูลภาพถ่ายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ได้รับข้อมูลที่มีความแม่นยำ และช่วยลดต้นทุนให้แก่การทำเกษตร อีกทั้งจะช่วยลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็นในการทำฟาร์ม

สำหรับการติดตามข้อมูลสามารถเปิดดูได้ผ่านแอพพลิเคชั่น แอพลิง จึงเหมาะสมกับภาคการเกษตรที่ทำพื้นที่ขนาดใหญ่ 100 ไร่ขึ้นไป และสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ผลักดันการทำเกษตรกรรมแปลงใหญ่ ซึ่งได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันจำนวน 2,000-3,000 กลุ่มทั่วประเทศ และชุมชนต่างๆ ทั้งนี้ “แอพลิง” กำลังพัฒนาเวอร์ชั่นให้มีความสมบูรณ์ที่สุด คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ในช่วงปลายปี 2561

นำพล เลปวิทย์ ผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่น แอพลิง

“นำพล” กล่าวว่า การขยายธุรกิจมาสู่ทำแอพพลิเคชั่นมาจากการที่ บริษัท ทริพเพิล ไอ จีโอกราฟฟิก ที่ได้ก่อตั้ง เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้าน “Geographic Information System” หรือภูมิสารสนเทศ โดยให้บริการด้านวางระบบแผนที่ วิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม มีกลุ่มลูกค้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ลูกค้าภาคเอกชน จึงได้ต่อยอดจากองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ มาขยายสู่การนำไปใช้เพื่อการเกษตรของประเทศไทย

ขณะเดียวกัน แอพลิงได้รับการส่งเสริมจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือเทดฟันด์ (TED Fund) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนระยะต่อไป จะขยายสร้างแบรนด์สู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำให้ลูกค้ารู้จักแอพลิงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคเกษตรกร และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร ซึ่งจะช่วยสร้างการเกษตรยุคใหม่ และสร้างเกษตรกรไทยให้แข็งแกร่งด้วยการมีเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการ พร้อมกันนี้สนใจขยายสู่ตลาดในภูมิภาคอาเซียน คาดว่าจะเจาะตลาดสู่ต่างประเทศในปี 2562

“นำพล” กล่าวต่อว่า ในระยะยาว “AppLing แอพลิง” พร้อมก้าวสู่ผู้นำในด้านเทคโนโลยีแผนที่เพื่อการเกษตรของประเทศไทยและภูมิภาคนี้ เพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรและสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่

“AppLing” เป็น สตาร์ทอัพเกษตร (AgTech) ของประเทศไทย ที่ภาครัฐต้องการผลักดันให้สตาร์ทอัพการเกษตรเติบโตและโดดเด่นในตลาดโลก