“ProMePrompt” ผู้ช่วย สร้างอาชีพสู่ เฮลท์แคร์

วันที่ 05 ก.ย. 2561 เวลา 01:06 น.
“ProMePrompt” ผู้ช่วย สร้างอาชีพสู่ เฮลท์แคร์
"ProMePrompt" สตาร์ทอัพที่บุกธุรกิจด้านพัฒนาทักษะผู้ชำนาญการด้านการดูแลสุขภาพ

*************************

โดย...วราภรณ์ เทียนเงิน

เป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนให้แก่ทุกคน กับสถานการณ์การทำงานตรงตามสาขาที่ได้เรียนมาหรือ การทำงานต่ำกว่าวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่มีข้อมูลระบุว่าออกมาว่า มีจำนวนมากกว่า 1 แสนคน ทำให้ทีมสตาร์ทอัพไทยเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น และได้สร้างระบบใหม่สำหรับการเทรนนิ่งสำหรับการเพิ่มทักษะ องค์ความรู้ ในสาขาที่ประเทศกำลังต้องการหลากหลายสาขา ทำให้ผู้ที่เข้ามาอบรมได้งานและเพิ่มโอกาสใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะผู้ชำนาญการด้านการดูแลสุขภาพ (Health care) กับสตาร์ทอัพที่ชื่อ “ProMePrompt”

“ดร.สุปัญญดา สุนทรนนธ์” และ “ปกรณ์ เอกอมรพันธ์” ผู้บริหาร บริษัท ซิงค์ซิสตาร์ และผู้ร่วมก่อตั้ง ProMePrompt เปิดเผยร่วมกันว่า บริษัทได้มีการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม (เทรนนิง) การจัดทำคอร์สสำหรับการเข้ามาเรียนในชื่อ ProMePrompt เพื่อทำให้ได้รับความรู้และการเพิ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อรองรับการสร้างบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจในประเทศไทย และในตลาดภูมิภาคอาเซียน

สาขาหลักที่ได้มีการจัดทำคอร์ส เพื่อให้การฝึกอบรม จะมีทั้งกลุ่มพี่เลี้ยงเด็ก กลุ่มพี่เลี้ยงดูแลเด็กพิเศษ กลุ่มดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ช่วยของคุณหมอ และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะผู้ชำนาญการด้านการดูแลสุขภาพ (เฮลท์แคร์) ซึ่งสาขา “เฮลท์แคร์” เป็นสาขาที่มีความต้องการในระดับสูงมากในประเทศไทย ประกอบกับประเทศไทยถือว่ามีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากนานาชาติในด้าน บุคลากรเฮลท์แคร์ ที่มีศักยภาพในระดับโลก

สำหรับการให้บริการจัดทำคอร์สออนไลน์ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน โดยในเบื้องต้นจะดำเนินการมีแบบทดสอบให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อประเมินว่า ทั้งทัศนคติและประเมินความชอบของแต่ละบุคคล จึงสามารถทราบได้ว่า ผู้ที่จะเข้ามาเรียนมีความชอบในสาขานี้จริงหรือไม่ และเป็นระบบที่สามารถคัดกรองได้ ดังนั้น เมื่อมีระบบที่สามารถประเมินได้จากการพัฒนาของทีมงานเอง จึงส่งผลให้ทำผู้ที่จะเข้ามาเรียนไม่ต้องเสียเวลา และไม่ต้องเสียเงินในการไปลงเรียน

ทั้งนี้กลุ่มที่สามารถเข้ามาเรียนอบรมหลักสูตรคอร์สจะมีทั้งกลุ่มที่เรียนจบในระดับปริญญาตรี กลุ่มคนทั่วไป และกลุ่มครู ยกตัวอย่าง กลุ่มอาชีพครู สามารถเข้ามาอบรมและเพิ่มศักยกภาพสู่ ครูดูแลเด็กพิเศษได้ รวมถึงกลุ่มนักศึกษา ที่จบมาในทุกสาขาและต้องการเพิ่มศักยภาพ ทักษะความรู้ เพื่อนำไปประกอบอาชีพใหม่ในอนาคต หรือ คนทั่วไปที่สนใจ ต้องการทำอาชีพเสริมพิเศษเพิ่มเติมได้เช่นกัน

ขณะเดียวกันการจัดทำหลักสูตรคอร์สออนไลน์ในแต่ละสาขา จะมีการจัดทำราคาที่ไม่แพง เพื่อทำให้ผู้เรียนและผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนได้ทั้งหมด รวมถึงมีการเปิดให้เข้ามาทดลองเรียนในเบื้องต้นด้วย โดยในแต่ละสาขาจะใช้ระยะเวลาเรียนที่ไม่นาน และมีการรับรองให้แก่ผู้เข้ามาเรียนด้วยการออกใบรับรอง (Certificate) ให้แก่ทุกคน อีกทั้งจะมุ่งสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพและมีคุณภาพ

ทั้งนี้ จากการประเมินในเบื้องต้นพบว่า ความต้องการบุคลากรด้านเฮลท์แคร์ในประเทศไทยที่อยู่ในระดับสูง และมีบุคลากรที่ไม่เพียงพอในตลาด จึงได้มีการพูดคุยกับภาคเอกชนถึงความต้องการในแต่ละสาขา และการทำหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชนอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างทันที ดังนั้นผู้ที่เข้ามาเรียนและเรียนจบแล้ว จะมีงานทำได้อย่างแน่นอน

“เราเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยด้านทรัพยากรบุคคล มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เราเห็นปัญหาในตลาดมานาน และยังพบปัญหาส่วนตัวของคนใกล้ตัวที่หาบุคลากร กลุ่มพี่เลี้ยงเด็กที่มีความสามารถไม่ได้ และพบปัญหาคนที่เรียนจบปริญญาตรี รวมถึงเป็นผู้ที่ตกงานแฝง ไม่สามารถหางานที่ตรงกับสาขาที่จบได้ และต้องทำงานสาขาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีจำนวนไม่ต่ำกว่าแสนคน” ดร.สุปัญญดา

“ปกรณ์ เอกอมรพันธ์” กล่าวต่อว่า การทำสตาร์ทอัพได้ประกอบด้วยทีมทั้งหมด 3 คน ทั้ง ดร.สุปัญญดา ตนเอง และ “พัชรมณ กิตตินนวรการ” โดยทั้ง 3 คนต่างมี Passion ในเรื่องนี้ทั้งหมด และการเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพในระยะแรกทุกคนต่างใช้เงินลงทุนส่วนตัวมาทำสร้างธุรกิจใหม่ครั้งนี้ รวมถึงได้ขยายธุรกิจด้วยการไปร่วมเวที พิตช์ชิ้ง ในเวทีต่างๆ เพื่อรับฟังแนวคิดและได้รับรู้ความคิดเห็นของบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญในสาขาสตาร์ทอัพแต่ละด้าน

ทั้งนี้ได้มีการทำตลาดผ่านออนไลน์แล้ว http://promeprompt.com รวมถึงเฟซบุ๊ก โดยล่าสุดได้เข้าร่วมโครงการของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

เป้าหมายสำคัญของการ ProMePrompt จะสร้างคอร์สที่จะเป็นการเรียนแบบ ออนไลน์ และจะมุ่งการผลิตบุคลากรของ เฮลท์แคร์ ออกมาสู่ประเทศให้มีจำนวนมากที่สุด โดยในอนาคตจะขยายสู่การจัดทำคอร์สที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน ที่ต้องการอบรมในด้านบริการ เฮลท์แคร์เช่นกัน ซึ่งได้วางเป้าหมายในระยะยาว 3-5 ปีข้างหน้า จะก้าวสู่การร่วมผลิตบุคลากรเพื่อภูมิภาคอาเซียน เพื่อทำให้ผู้ที่ได้เข้ามาเรียนสามารถไปทำงานได้ทุกประเทศในโลก

“สิ่งสำคัญในการสร้าง ProMePrompt ต้องการ สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ และมีคุณภาพ ออกมาสู่ตลาด และตรงกับความต้องการมากที่สุด พร้อมกันนี้จะผลักดันบริษัทให้ก้าวสู่ การเป็น สตาร์ทอัพของภูมิภาคอาเซียนให้ได้” ดร.สุปัญญดา กล่าวทิ้งท้าย