สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจร

วันที่ 01 ก.ย. 2561 เวลา 09:34 น.
สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจร
โดย วราภรณ์ เทียนเงิน 

“สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท” จาก จ.เพชรบุรี ได้มีการสร้างรีสอร์ท พร้อมมีเกาะเกษตรอินทรีย์ ที่เป็นการปลูกผักอินทรีย์อย่างครบวงจร พร้อมกับการขยายสู่การแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ทางการเกษตรอย่างหลากหลาย

“สุภิสาข์ มัยขุนทด” ผู้ร่วมบริหาร “สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท” จ.เพชรบุรี เปิดเผยว่า ธุรกิจของครอบครัวได้มีการทำรีสอร์ท ในชื่อ “สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท” มาเป็นเวลากว่า 23 ปีแล้ว และอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรีที่มีความสวยงาม โดยมีทั้งที่พัก ห้องจัดประชุมสัมมนา พร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผ่าน “เกาะเกษตรอินทรีย์” Organic Island by Suanphet ที่เป็นศูนย์ศึกษาการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ฐานกิจกรรมอินทรีย์

“คุณพ่อเป็นผู้ก่อตั้งรีสอร์ทและคุณพ่อมีความรู้และความรักในการเกษตร โดยได้รับการยกย่องเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ทุกคนต่างเรียกว่า หมอดินเมืองเพชร ดังนั้นเมื่อลูกๆ ได้เข้ามาร่วมบริหารจึงได้เข้ามาช่วยดูแลบริหารธุรกิจ โดยตนเองได้เข้ามาดูแลสวนเกษตรอินทรีย์ของรีสอร์ท ส่วนพี่ชายและพี่สาวจะบริหารรีสอร์ท” สุภิสาข์ กล่าว

ทั้งนี้ การขยายธุรกิจทั้งเป็นที่พักและมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำให้ผู้ที่เข้ามาพักจะได้รับอาหารที่สำคัญ 4 อย่าง ทั้งอาหารตา จากบรรยากาศของสวนที่มีความร่มรื่น อาหารปาก มาจากการปลูกผักอินทรีย์ของฟาร์มและนำไปปรุงอาหารให้ลูกค้า อาหารใจ มาจากการได้รับความสุขในการเดินทางเข้ามาพัก และอาหารสมอง ผ่านการนำเสนอข้อมูลให้แก่ลูกค้าทุกคนได้สัมผัสและเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยตัวเอง

“ที่ผ่านมาจะเน้นลูกค้าองค์กรเอกชนที่เข้ามาจัดงานเลี้ยงและจัดสัมมนา ต่อมาเมื่อตลาดเปลี่ยนไป ทำให้ธุรกิจต้องปรับใหม่ และเลือกในสิ่งที่ครอบครัวถนัดในด้านการเกษตร นำมาต่อยอดและขยายสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร” สุภิสาข์ กล่าว

“เกาะเกษตรอินทรีย์” มีขนาดพื้นที่ 20 ไร่ มีการปลูกผักอินทรีย์สำหรับการใช้ปรุงอาหารในรีสอร์ท โดยมีทั้งผักสวนครัวและผักสลัดต่างๆ ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง และกะเพรา เป็นต้น รวมถึงนำผลผลิตทางการเกษตรไปแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ ทั้งน้ำมะนาวยักษ์ แยมมะละกอ และแยมมะนาว

ขณะเดียวกัน การปลูกผักทั้งหมดจะใช้การปลูกแบบอินทรีย์ ทำให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ออร์แกนิกของประเทศไทยแห่งเดียวใน จ.เพชรบุรี แสดงให้เห็นถึงผลผลิตของผักและผลไม้ที่มีมาตรฐาน

ทั้งนี้ การบริหารจัดการฟาร์ม ได้นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาร่วมบริหารจัดการ ทั้งปลูกเกษตรให้หลากหลาย การใช้แนวทางพึ่งพาตัวเอง และลดรายจ่ายภายใน พร้อมใช้ทรัพยากรมาดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนผลผลิตจากฟาร์มเมื่อมีมากขึ้น จึงนำไปจำหน่ายทั้งร้านหน้ารีสอร์ทและร่วมออกบูธ พร้อมทำผ่านออนไลน์ www.suanphet.com

อีกทั้งได้เข้าร่วมโครงการ "ดีแทค สมาร์ทฟาร์เมอร์" ส่งผลดีต่อการทำตลาด การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและช่องทางทำตลาดออนไลน์

สุภิสาข์ กล่าวว่า จะขยายเกาะเกษตรอินทรีย์สู่ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อร่วมถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจเกษตรอินทรีย์จากองค์ความรู้ที่ได้สะสมมาต่อเนื่อง จะส่งผลดีต่อการผลักดันเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ พร้อมจะขยายสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรใหม่ต่อยอดจากผลผลิตที่มีอยู่ เพื่อสร้างธุรกิจทั้ง สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท และ เกาะเกษตรอินทรีย์ ให้เติบโตอย่างมั่นคง

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต